ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ การลงทะเบียนชุมนุม
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

สถานะการรับลงทะเบียน : ปิด
คำชี้แจง กรุณาอ่านก่อนกดลงทะเบียนชุมนุม 
    1. ในการลงทะเบียนชุมนุม นักเรียนจะต้องใช้รหัส เพื่อยืนยันตัวบุคคล โดย คุณครูพูลทรัพย์ ภูนุช จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
    2. อนุญาตให้นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น 
    3. กรณีที่มีการลงทะเบียนซ้ำหลายชุมนุม Admin จะทำการยกเลิกการลงทะเบียนทั้งหมด แล้วนักเรียนจะต้องลงทะเบียนชุมนุมใหม่ โดยจะต้องเลือกลงทะเบียนชุมนุมที่ยอดรับยังไม่เต็มเท่านั้น ซึ่งจะลงทะเบียนได้หลังจากที่ระบบปิดรับลงทะเบียนรอบแรกไปแล้ว โดยติดต่อ คุณครูนฤชัย จ่างศรี
    4. เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้วจะต้องตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง หากไม่พบชื่อของตนเอง จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่
    5. หากมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อคุณครูนฤชัย จ่างศรี และคุณครูพูลทรัพย์ ภูนุช

ลงทะเบียนชุมนุม