NORMALKUNTZA PROIEKTUA (Normalkuntza Proiektuak eguneratutako datuak 2014-2018)

Vídeo de YouTubeNormalkuntza proiektuak jasotzen eta aztertzen dituen datu guztiak gordeta eta babestuta daude. Informazio gehiago edo zehatzagoa nahi duenak Hizkuntza Normalkuntza Datuak orrialdera  edota Lizardiko Normalkuntza Batzordera jo dezake.


Atal honetan ikastetxeko euskararen erabilera nagusia azaltzen duten datuak azalduko ditugu, hots, euskararen presentzia eta erabilera eremu desbesdinetan. Datu guztiak 2013-2014ko Normalkuntza Proiektuaren barne Ulibarri programan jasota daude  Guk, horiek guztiak aztertu ondoren, bataz bestekoak ekarri ditugu Hizkuntza Proiektura; modu honetara euskara eta erdararen presentziaren irudi argia emanez.

BRANKATIK ATERATAKO ONDORIOETATIK HURRENGO LAU URTEETARAKO HELBURUAK FINKATU DIRA :

Hizkuntza Normalkuntza Proiektua - 2014-2018EREMU INSTITUZIONALA: BATAZ BESTEKOA- 87.4

 


ANTOLAKUNTZA

99

Eskola-kontseilua

100

Zuzendaritza

98.4

IDATZIZKO ERABILERA

92.8

Hezkuntza Proiektua

100

Curriculum Proiektua

100

Hizkuntza Proiektua

100

AJA

66

Ikastetxeko kudeaketa Plana

100

Aurrekontua

100

Urteko Memoria

100

Dok.administratiboak.Ekon.

100

Aktak

100

Ebaluaketa Txostenak

100

Jakinarazpenak

100

Inprimakiak, agiriak

100

Ordenagailuak

76.1

Bestelakoak

33.3

KANPO-HARREMANAK

72.5

Ikastetxeekin

100

Berritzegunearekin

100

Hezkuntza administrazioarekin

50

Instituzioekin

50

Elkarteekin

100

Enpresekin

50

Hornitzaileekin

50

Bestelakoak

50

ESPAZIO HIZKUNTZA. ANTOLAKETA. PAISAIA

92.5

Ikastetxearen izena

50

Ikasgelen errotulazioa

100

Aretoen errotulazioa

100

 

ESKOLAKO KIDEAK   (%) 79.4


IKASLEAK

69.9

IRAKASLEAK

92.4

ADMINISTRAZIOETA ZERBITZUETAKO LANGILEAK

66.6

GURASOAK

62.2

 

GELAZ KANPOKO JARDUERAK  79.3

 

 

 

ESKOLA ERAGILE

79.2

ELKARTEAK/ERAKUNDEAK ERAGILE

79.5

JOLASALDIAK

60

JAIAK, OSPAKIZUNAK

75

JANTOKIA

95

IRTEERA, EGONALDIAK

75

SARRERA ETA IRTEERAK

60

UDALEKUAK

100

AUTOBUSA

95

AISIA, KIROLA

75

JAIAK ETA OSPAKIZUNAK

95

ERAKUNDEEN ESKU HARTZEA

85

IRTEERAK

95

ERLIJIO JARDUERAK

50

EGONALDIAK

95

MUSIKA

75

ESKOLA KIROLA

60

BESTELAKOAK

95

AISIALDIA

50

UDALERRIA

70

BESTELAKOAK

95

UDALERRIA

70

 


EMAITZEN LABURPENA

Taula honetan Lizardi Institutuan euskarak bizi duen egoera orokorra azaltzen da.

 

EUSKARAREN AZTERKETA

%

PRESENTZIA

72.1

ERABILERA

87.4

 

Ondorengo tauletan euskararen egoera institutuaren eremu bakoitzean azaltzen da.

 

v  EREMU INSTITUZIONALA: ERABILERA HANDIA

 

EUSKARAREN AZTERKETA

%

PRESENTZIA

88.4

ERABILERA

87.4

 

Ikastetxeko euskararen erabilera maila euskararen presentzia-mailak, berez (zoriz), ahalbide dezakeena esanguratsuki gainditzen duenean; hizkuntza-bizitasun maila biziko ikastetxea dela adierazten du. Hizkuntza proiektueraginkorra izanik, hari eutsi egin behar zaio.

 

v  ESKOLAKO KIDEAK: ERABILERA OSO HANDIA

 

EUSKARAREN AZTERKETA

%

PRESENTZIA

61.9

ERABILERA

79.4

 

Ikastetxeko euskararen erabilera maila euskararen presentzia-mailak ahalbide dezakeena gainditzen du; hizkuntza bizitasun maila handiko ikastetxea dela adierazten du. Hizkuntza proiektu arrakastatsua.

 

v  GELAZ KANPOKO JARDUERAK: ERABILERA OSO HANDIA

 

EUSKARAREN AZTERKETA

%

PRESENTZIA

56

ERABILERA

79.3

 

Ikastetxeko euskararen erabilera maila euskararen presentzia-mailak ahalbide dezakeena gainditzen du; hizkuntza bizitasun maila handiko ikastetxea dela adierazten du. Hizkuntza proiektu arrakastatsua.