Robotika‎ > ‎

20 – Magic Stick

Sestavte konstrukci "magické hůlky" podle návodu na stránkách 30–32 z manuálu k rozšíření Variety Gizmos Add-on Pack. Použijete v ní mikrospínač. Mikrospínáč umožní reagovat na stlačení jeho tlačítka.

Zapnutí světla

Vytvořte program, který po dobu stlačení mikrospínače rozsvítí LED diody na základové desce Auriga.

Počítadlo

Vytvořte program, který bude počítat počet stisknutí mikrospínače. Podle počtu stisků rozsvítí odpovídající počet LED diod.

Počítadlo 2

Předchozí program má problém s počítáním stisků nad hodnotu 12. Upravte jej tak, že po dosáhnutí hodnoty 12, počitadlo vynuluje.

Měřič světla

Připevněte k "magické hůlce" displej pro zobrazování čísel. 

Potom vytvořte program, který bude měřit okolní světlo (s využitím světelného čidla na desce Auriga) a bude změřenou hodnotu světla zobrazovat na displeji.

Měřič světla 2

Upravte předchozí program tak, aby začal měřit množství světla až po stisknutí mikrospínače. Po dalším stisknutí se měření ukončí.

Během měření bude svítit červeně LED dioda na desce Auriga na pozici 3. Při vypnutém měření bude tato LED dioda svítit zeleně.

Měřič hluku

Upravte předchozí program tak, aby zmáčknutí mikrospínače začal namísto světla měřit množství okolního hluku (s využitím zvukového čidla na desce Auriga) a změřenou hodnotu zobrazoval na displeji. Během měření by měla svítit na LED diodě žlutá barva.

Měřič vzdálenosti

Připevněte k "magické hůlce" ultrazvukové čidlo.

Potom upravte předchozí program tak, aby namísto hluku měřil vzdálenost k okolním překážkám (s využitím ultrazvukového čidla) a změřenou hodnotu zobrazoval na displeji. Během měření by měla svítit na LED diodě modrá barva.

Měřič světla, hluku a vzdálenosti.

Upravte předchozí program tak, aby po zmáčknutí mikrospínače měnil režimy měření.

Po 1. zmáčknutí by měl měřit množství okolního světla a LED dioda na pozici 3 by měla svítit červeně.
Po 2. zmáčknutí by měl měřit množství okolního hluku a LED dioda na pozici 3 by měla svítit žlutě.
Po 3. zmáčknutí by měl měřit vzdálenost k nejbližší překážce a LED dioda na pozici 3 by měla svítit modře.
Po 4. zmáčknutí by se mělo měření vypnout a LED dioda na pozici 3 by měla svítit zeleně.

Pokud si nebudete vědět rady se sestavením programu, můžete si jej prohlédnout.
Podřízené stránky (1): Měřič světla, hluku a vzdálenosti
Comments