Robotika‎ > ‎

19 – Traffic Gate

Závora

Postavte sklápěcí závoru ovládanou servomotorem. Jako základ stavby můžete využít spodní část "slunečnice". 


Na ni připevníte:
 • servomotor se závorou,
 • základovou desku Auriga,
 • ultrazvukové čidlo (pro měření vzdálenosti),
 • displej (pro zobrazování čísel).
Všechna zařízení pak propojíte pomoci kabelů se základovou deskou Auriga.

Otvírání závory

Vytvořte program, který bude otvírat závoru v situacích, když ultrazvukové čidlo zjistí překážku.

K otáčení závory použijte příkaz SERVO. Příkaz není v základní nabídce programu mBlock k dispozici. Nabídku si budete muset doplnit pomoci tlačítka [ + ] a volbou "Gadgets Pack".
 1. Po spuštění programu bude závora zavřená a na desce Auriga budou rozsvícené červené LED diody. 
 2. Ultrazvukové čidlo bude opakovaně měřit vzdálenost a výsledky měření bude zapisovat do proměnné VZDALENOST a zároveň je bude zobrazovat na číselném displeji.
 3. V programu bude podmínka IF, která bude reagovat na hodnotu VZDALENOST, která bude menší než 50 cm. V tom případě:
  • zvedne závoru a rozsvítí zeleně LED diody na desce Auriga
  • počká 5 sekund a rozsvítí LED diody žlutě
  • počká 3 sekundy, rozsvítí LED diody červeně a zavře závoru.
Pokud si nebudete vědět rady se sestavením programu, můžete si jej prohlédnout.

Stopky

Sestavená konstrukce se dá také použít pro měření času.

Sestavte program, která bude měřit dobu od chvíle, kdy ultrazvukové čidlo před sebou zjistí překážku. Bude jej měřit až do doby, kdy čidlo podruhé zjistí překážku. (To může odpovídat situaci, kdy závodník přeruší signál ultrazvukového čidla při startu závodu a podruhé jej přeruší při proběhnutí cílem.)

Základová deska Auriga měří čas od svého zapnutí. Aktuální změřený čas získáme z hodnoty TIMER v nabídce "Sensing". Čas můžeme vynulovat příkazem RESET TIMER.
 1. V programu bude opakovací smyčka REPEAT UNTIL čekající na hodnotu VZDALENOST, která bude menší než 100 cm. Během čekání bude červeně svítit LED dioda na pozici 3.
 2. Po ukončení opakovací smyčky se vynuluje čas (RESET TIMER), rozsvítí se zeleně LED diody na desce Auriga a zazní zvukový tón.
 3. Potom se spustí další opakovací smyčka REPEAT UNTIL čekající na hodnotu VZDALENOST, která bude menší než 100 cm. Během čekání se bude zobrazovat změřený čas na číselném displeji.
 4. Po ukončení opakovací smyčky znovu zazní zvukový tón a na 1 sekundu se rozsvítí červeně LED diody na desce Auriga.
Pokud si nebudete vědět rady se sestavením programu, můžete si jej prohlédnout.
Podřízené stránky (2): Otevírání závory Stopky
Comments