Robotika‎ > ‎

18 – Servo

Otáčení

Vytvořte program, který bude "slunečnicí" otáčet a přitom bude měnit rozsvícenou barvu postupně od modré po červenou.

Příkaz "servo" není v základní nabídce programu mBlock k dispozici. Nabídku si budete muset doplnit pomoci tlačítka [ + ] a volbou "Gadgets Pack".

Otáčení 2

Upravte předchozí program použitím opakovací smyčky a proměnné POLOHA.

Otáčení 3

Upravte předchozí program zvýšením počtu opakování.

Namontujte na "slunečnici" ultrazvukový senzor (připojení do portu 7) a displej k zobrazování čísel (připojení do portu 6).

Hledání překážek

Upravte předchozí program k vyhledávání překážek v okolí "slunečnice" pomoci ultrazvukového čidla. Pokud zjistí překážku vzdálenou méně než 20 cm rozsvítí výstražné červené světlo a spustí výstražný tón. Pokud je překážka ve vzdálenosti menší než 50 cm rozsvítí upozorňovací žluté světlo.

Automatická závora

Zkuste vytvořit pomoci servo motoru závoru, která se sama zvedne pokud ultrazvukové čidlo rozpozná před sebou překážku.

Comments