Robotika‎ > ‎

15 – Difficulty

V této lekci budeme robotem pohybovat v hřišti, které bude ohraničené černými čarami. Budeme se jej snažit pomoci programu udržet uvnitř tohoto hřiště.

Zastavení robota před černou plochou

Vytvořte program, který počká na zastínění světelného čidla a pak rozjede robota dopředu. Pokud robot před sebou rozpozná tmavou plochu (pomoci infračerveného čidla), zastaví.

Pohyb robota v hřišti

Upravte předchozí program tak, aby robot po najetí na tmavou plochu couvl a otočil se doprava.

Vytlačování překážky z hřiště

Upravte předchozí program tak, aby se robot po najetí na tmavou plochu otáčel tak dlouho, dokud před sebou nezjistí překážku (pomoci ultrazvukového čidla). Potom zkusí tuto překážku vytlačit z hřiště.

Náhodný výběr směru otáčení robota

Upravte předchozí program tak, aby se robot po najetí na tmavou plochu náhodně rozhodl pro směr svého otáčení.
Robot se rozhoduje po náhodném výběru čísla z rozsahu čísel 1 až 10. Pokud vybere číslo menší než 6, bude se otáčet doprava. Jinak se bude otáčet doleva.
Comments