Robotika‎ > ‎

13 – Password

Na desce Auriga je zvukové čidlo, které dokáže měřit okolní hluk v hodnotách od 0 do 1023.

Měření okolního hluku

Vytvořte program pro měření okolního hluku. Hodnoty hluku vkládejte do nové proměnné ZVUK.
Zkuste tleskat, mluvit, křičet a pozorujte, jak se přitom mění hodnoty měřené zvukovým čidlem.

Hodnoty měřené zvukovým čidlem se mohou rychle měnit a my je nestačíme číst. Vytvoříme proto 2 nové proměnné MIN a MAX a do nich budeme zaznamenávat nejnižší naměřenou hodnotu hluku a nejvyšší naměřenou hodnotu.

Měření okolního hluku 2

Upravte program pro měření okolního hluku. Vytvořte pro něj 2 nové proměnné MIN a MAX.
Zkuste znovu tleskat, mluvit, křičet a sledujte, jak se při tom mění hodnoty proměnných MIN a MAX.

Světelná signalizace hluku

Vytvořte program, který rozsvítí světlo při určité úrovni okolního hluku. 

 Zapnutí a vypnutí světla hlukem

Vytvořte program, který bude fungovat jako vypínač světla. Využijte v něm blok "CEKANI NA HLUK". Bloky se vytvářejí v nabídce "My Blocks".
Vyzkoušejte zapínat a vypínat světlo např. pomoci hlasitého tlesknutí.

Alarm

Vytvořte program, který bude čekat na vyšší hluk a pak spustí alarm. Využijte v programu bloky "MAJAK" a "SIRENA".

Zapnutí motorů hlukem

Vytvořte program, který bude čekat na vyšší hluk a pak rozjede robota dopředu po dobu 3 sekund. 
Program nahrajte do robota a vyzkoušejte jeho funkčnost.

Zapnutí motoru hlukem 2

Upravte předchozí program. Doplňte do něj světelnou signalizaci a kontrolu překážek před robotem pomoci ultrazvukového čidla.Comments