Robotika‎ > ‎

12 – Guidance

Na desce Auriga jsou 2 čidla, které dokážou vyhodnocovat množství dopadajícího světla – Light Sensor 1 a Light Sensor 2.

Měření množství dopadajícího světla

Vytvořte program pro měření množství dopadajícího světla na obě čidla umístěné na desce Auriga.
Zkuste zakrývat jednotlivé čidla a sledujte, jak se přitom mění naměřené hodnoty proměnných L-SVETLO a P-SVETLO.

Směr přicházejícího světla

Zkuste svítilnou svítit na desku Auriga z různých směrů a sledujte přitom, jak se mění hodnoty proměnných L-SVETLO a P-SVETLO. Pokud svítíte svítilnou ze směru, který je blíž k čidlu Light Sensor 1, pak by toto čidlo mělo měřit vyšší hodnoty než čidlo Light Sensor 2.

Otáčení robota za světlem

Vytvořte program, který bude robota otáčet za zdrojem světla (např. za svítilnou).
Pokud je okolo robota více zdrojů světla, můžete ho tím zmást. Umístěte ho do prostředí, kde je jeden výraznější zdroj světla. Za ním se bude robot otáčet.

Putování robota za světlem

Upravte předchozí program tak, aby robot jel za zdrojem světla. 
Pokud hodnoty změřené na obou čidlech jsou podobné (Jejich rozdíl je menší než 5.), robot pojede dopředu.

Putování robota za světlem 2

Robot může při putování za světlem narazit na překážku. Doplňte do programu zjišťování překážek pomoci ultrazvukového dálkoměru.
Můžete upravit program tak, aby se i po svém zastavení otáčel za zdrojem světla a byl by se tak schopný znovu rozjet v jiném směru.


Comments