Robotika‎ > ‎

11 – Dust

Měření polohy robota pomoci gyroskopu

Vytvořte program program, který bude zaznamenávat změny polohy robota.
Vytvořte postupně 3 proměnné X, Y a Z pomoci příkazu "Make a Variable". Program bude do každé z nich ukládat změnu polohy robota oproti jedné z prostorových os.
Pokud se bude naklánět přední část robota oproti zadní části (např. robot pojede do kopce nebo z kopce), projeví se to změnou hodnoty proměnné X.
Pokud se bude naklánět levý pás robota oproti pravému pásu robota (např. robot najede jedním pásem na hrbol), projeví se to změnou hodnoty proměnné Y.
Pokud robot zatočí doleva nebo doprava, projeví se to změnou hodnoty proměnné Z.

Naklánějte robota a sledujte data z gyroskopu

Vyzkoušejte nakláněním robota nastavit hodnotu proměnné X na 80 a pak na -80. Totéž vyzkoušejte pro proměnnou Y a pak pro proměnnou Z.

Jezdí robot rovně?

Naprogramujte robota tak, aby jel rovně dopředu. Spusťte program a sledujte, zda robot se drží původního směru i na větší vzdálenosti.

Jízda vpřed kontrolovaná gyroskopem

Vytvořte program, který bude pomoci gyroskopu na desce Auriga kontrolovat, zda se robot neodchýlil z původního směru jízdy. Pokud se odchýlí, program dá příkaz motorům, aby vrátily robota do původního směru.

Jízda vpřed kontrolovaná gyroskopem 2

Doplňte předchozí program o světelná znamení, která nás budou informovat o tom, zda robot jede rovně a nebo se pootáčí do původního směru.
Pokud jede robot rovně, rozsvítí světlo číslo 3.
Pokud srovnává směr otočením doprava, rozsvítí světlo číslo 6.
Pokud srovnává směr otočením doleva, rozsvítí světlo číslo 12.

Jízda přes překážku

Vytvořte program, který zvýší výkon motoru, pokud pomoci gyroskopu zjistí, že robot překonává překážku (přední část robota se zvedá oproti zadní části robota).

Jízda přes překážku 2

Doplňte předchozí program o světelnou signalizaci vyššího výkonu motorů.

Comments