Robotika‎ > ‎

10 – Barrier

Odraz zvuku

Zvuk se může odrážet od překážek. Tento jev známe jako ozvěnu. Zakřičíme a po nějaké době slyšíme svůj hlas znovu (potom co se odrazil od překážky a vrátil se k nám zpátky).

Ultrazvukový modul

Robot mBot je vybaven ultrazvukovým modulem, který se skládá z vysílače a přijímače. Vysílač vyšle před sebe ultrazvuk (pro člověka neslyšitelný zvuk). Ultrazvuk potom, co narazí na překážku, se vrátí nazpátek. Přijímač jej zachytí a změří dobu, která uplynula od vyslání zvuku. Podle této doby dokážeme změřit vzdálenost od překážky.
Překážka je natočena tak, že se zvuk odrazí nazpět k ultrazvukovému modulu. (Dokážeme vzdálenost změřit.)
Překážka je natočena tak, že se zvuk odrazí v jiném směru a nevrátí se k ultrazvukovému modulu. (Nedokážeme vzdálenost změřit.)
Ultrazvukový modul můžeme připojit do libovolného žlutého portu (číslo 6–10) na desce Auriga.

Ultrazvukový modul dokáže měřit vzdálenost od 6 do 400 cm.

Program na měření vzdálenosti

Vytvoř program na měření vzdálenosti pomoci ultrazvukového modulu a otestuj jeho funkčnost.

Program pro vyhýbání se překážkám

Vytvoř program, pomoci něhož se bude mBot vyhýbat překážkám.

Robot mBot bude měřit vzdálenost k překážkám. Pokud bude vzdálenost k překážce menší než 20 cm, odbočí doprava. Jinak se bude snažit jet dopředu.

Upravený program pro vyhýbání se překážkám

V předchozím programu před překážkou mBot uhnul vždy doprava. Vytvoř program, v němž mBot bude odbočovat doprava i doleva. Rozhodne se podle náhodně vybraného čísla (příkaz "pick random").

Program před překážkou náhodně vybere číslo od 1 do 10. Pokud vybere 1, 2, 3, 4 nebo 5 odbočí doleva. Při 6, 7, 8, 9 nebo 10 odbočí doprava.

Zatočení doleva nebo doprava probíhá půl sekundy. Můžete s tímto časem a nebo s výkonem motoru experimentovat.

Program pro ovládání robota rukou

Vytvoř program, pomoci něhož bude mBot reagovat na vzdálenost tvé ruky. 

Pokud bude vzdálenost menší než 20 cm, mBot bude couvat.
Pokud bude vzdálenost větší než 20 cm a zároveň menší než 100 cm, mBot pojede dopředu.
Pokud bude vzdálenost větší než 100 cm, mBot zastaví.

Program na začátku čeká na přiblížení ruky na vzdálenost menší než 35 cm. Potom se teprve robot rozjede.

Comments