Robotika‎ > ‎

08 – Challenge

Otáčení vozidla natočením předních kol

Otočením předních kol vozidla změníme směr jízdy.
Na obrázku je pohled seshora na kola vozidla. Nahoře jsou přední kola, dole jsou zadní kola.

Otáčení vozidla pomoci různé rychlosti pásů

Pokud se bude jeden z pásů pohybovat jinou rychlostí než ten druhý, vozidlo začne zatáčet.
Pokud se budou oba pásy pohybovat stejnou rychlostí v opačných směrech, vozidlo se bude otáčet na místě.

Přesné řízení motoru programem

Pohyb motoru mBota můžeme přesně řídit programem. Do motoru posíláme určité množství pulzů, které určí o jaký úhel otočí kolem vozidla. 
Pokud pošleme do motoru 560 pulzů, otočí se kolo připevněné k ose motoru přesně 3x. 1 pulz otočí osu motoru o necelé 2 stupně (1080:560).

Levý motor připojujeme do zásuvky 2 (M2) a pravý motor do zásuvky 1 (M1) na desce Auriga.

Program pro jízdu robota dopředu

Motory dostanou povel k pohybu rychlostí 180 otáček za minutu (3 za sekundu). Po 1 sekundě se pohyb zastaví.

Program pro jízdu robota doleva

Levý motor se neotáčí. (Má nastavenou rychlost 0 r/min.)

Program pro jízdu robota doprava

Pravý motor se neotáčí. (Má nastavenou rychlost 0 r/min.)

Program pro rychlé otočení robota doprava na místě

Pravý motor se dostal příkaz k otáčení proti směru hodinových ručiček. (Pravý pás couvá.)

Couvání?

Zkuste sami vytvořit program pro couvání robota.

Programové bloky pro jednotlivé pohyby

Můžeme definovat bloky programu, které budou provádět určené pohyby. Vlastní program pak bude přehlednější.

Doplnění bloků nastavením rychlostí

Blokům můžeme nastavit číselnou hodnotu, pomoci níž určíme rychlost robota.

Jízda po dráze ve tvaru čtverce

Naučte robota jet trasu ve tvaru čtverce.

Comments