Robotika‎ > ‎

07 – Launch of Interstellar Voyage

Získávání údajů z gyroskopu

Změř náklon desky Auriga pomoci gyroskopu umístěného na desce.

Vytvořte 2 proměnné X a Y. Do obou proměnných vkládejte údaje naměřené gyroskopem umístěným na desce Auriga. Gyroskop měří naklonění desky.

Vytvořte scénu s raketou

V programu mBlock v záložce Sprites smažte objekt pandy a vytvořte nový objekt Raketa (Rocket7). V záložce Background změňte pozadí na obrázek Space3.

Ovládej pohyb rakety nakláněním desky Auriga

V programu mBlock v záložce Sprites vytvořte objektu Raketa program, který pomoci proměnných X a Y (náklonu desky Auriga) bude pohybovat raketou.
Příkaz "go to" umístí raketu doprostřed scény. Příkaz "point in direction" ji natočí směrem doprava.

Do scény přidejte kouli

V programu mBlock v záložce Sprites vytvořte nový objekt Koule (Ball). Upravte program pro objekt Raketa tak, aby objekt začínal svůj program při levém okraji scény.

Objektu Koule vytvořte program

V programu mBlock v záložce Sprites vytvořte objektu Koule program, který při dotyku koule s raketou vydá zvuk "Drum Bass 3" a změní barvu koule.

Vytvořte další kopie objektu Koule

V programu mBlock v záložce Sprites vytvořte 4 další kopie objektu Koule (kliknutím pravým tlačítkem myši na objektu a výběrem příkazu "duplicate").


Comments