Robotika

Kroužek robotiky se schází v úterky ve 13.45 hod. v dolní počítačové učebně. Pracujeme s robotickými stavebnicemi firmy Makeblock. K dispozici máme stavebnici mBot Ranger a rozšíření pro tuto stavebnici Variety gizmos add-on pack a Perception gizmos add-on pack. K programování robotů používáme program mBlock.

Kurz mBot Ranger

 1. Beginning – popis robota a základové desky Me Auriga
 2. Argot – seznámení s aplikací MBlock, propojení desky Me Auriga a počítače USB kabelem, "online" spouštění programu, přenesení "offline" programu do desky Me Auriga
 3. Friends – těžiště tělesa a rovnováha tělesa, montáž verze robota “Nervous Bird”, nastavení robota do režimu “Balance Mode”
 4. On Standby – stabilita tělesa, montáž verze robota “Dashing Raptor”, propojení Me Auriga a PC pomoci bezdrátového spojení bluetooth, bezdrátové ovládání robota z počítače
 5. Contact – tvorba zvuku na desce Me Auriga, tvorba bloku příkazů v aplikaci MBlock
 6. Light Energy – fotorezistor, čtení světelného senzoru z desky Me Auriga, tvorba proměnné, použití programové podmínky “Když”, pohyb robota v závislosti na světle
 7. Launch of Interstellar Voyage – gravitace, gyroskop v desce Me Auriga, čtení informací z gyroskopu, změna postavy a pozadí v aplikaci MBlock, řízení “rakety” pomoci náklonu desky Me Auriga
 8. Challenge – změna směru pohybu vozidla, převodovka motoru, pohyb robota a jeho otáčení nastavením otáček motorů, tvorba bloku příkazů s parametrem v aplikaci MBlock
 9. Tracking – infračervené světlo, popis snímače odraženého IR světla, čtení dat ze snímače odraženého IR světla, tvorba programu pro sledování čáry, rozsvěcování blinkrů při změně směru
 10. Barrier – odraz zvukových vln, měření vzdálenosti pomoci odrazu zvukových vln, ultrazvukový senzor, čtení dat z ultrazvukového senzoru, tvorba programu pro vyhýbání se překážkám, tvorba programu pro ovládání pohybu robota pohybem vlastní ruky
 11. Dust – využití gyroskopu pro úpravu jízdy (reakce na náklon)
 12. Guidance – 2 senzory světla na desce Auriga, čtení dat ze senzorů světla, porovnávání hodnot z obou senzorů, tvorba programu vedoucího pohyb robota za světlem
 13. Password – principy fungování zvukového senzoru, čtení dat ze zvukového senzoru na desce Auriga, tvorba programu pro zaznamenání nejvyšší a nejnižší úrovně zvuku, tvorba zvukového přepínače, spouštění pohybu a zastavení robota zvukem
 14. Decision – tvorba programu pro pohyb robota po černé čáře
 15. Difficulty – tvorba programu pro pohyb robota v prostoru ohraničenými černými čárami a hledání předmětů v tomto prostoru, náhodné rozhodnutí o změně směru robota
 16. Gift – tvorba programů světelných efektů na desce Auriga

Variety Gizmos Add-on Pack

 1. Sunflower – využití servomotoru k otáčení "slunečnice" za světlem
 2. Servo – využití servomotoru k otáčení "slunečnice"