Informatika 7‎ > ‎

Konference

V pátek 16. listopadu 2018 od 10.50 do 12.30 hod. proběhne v dolní počítačové učebně pásmo prezentací v rámci školního projektu Konference. Žáci 7. třídy budou prezentovat zajímavé příspěvky z různých oblastí našeho života. Očekává se účast 13 přednášejících. Jedním z nich budeš i ty. Z konference bude pořízen videozáznam (pro naše výukové účely).

Připrav si vystoupení, v němž zbývajícím účastníkům konference představíš něco zajímavého z libovolného oboru, který si sám zvolíš. Pro své představení budeš mít vyhrazeny přesně 2 minuty. (Dodržování tohoto času bude učitel pečlivě sledovat.) K dispozici budeš mít počítač, datový projektor, interaktivní tabuli s ozvučením a vizualizér (kameru).

Samotní žáci 7. třídy v závěru zvolí nejzajímavější příspěvek. Jeho autor bude oceněn titulem "Chytrolín 2018".

Návrhy oborů pro přednášku:
 • Počítače a komunikace
 • Historie
 • Příroda
 • Zdraví člověka
 • Dopravní technika (auta, vlaky, lodě, rakety)
 • Fyzikální jevy
Téma své přednášky si zapiš do připravené tabulky. (Vyhneme se tak tomu, aby se témata na konferenci opakovala.)

Pokud budeš chtít ve své prezentaci použít nějakou videoukázku, pak by její délka neměla přesáhnout 30 sekund.

Doporučení pro tvou přednášku:
 • Vyzkoušej si svou prezentaci sám nanečisto. Stopni si její trvání a pokud čas neodpovídá 2 minutám,  přednášku uprav.
 • Vyzkoušej si před začátkem přednášky používání prezentační techniky.
 • Na začátku prezentace pozdrav posluchače a představ se. (Představuješ se taky divákům, kteří budou sledovat konferenci na videozáznamu.)
 • Během přednášky stůj vzpřímeně a dívej se na posluchače. (Neotáčej se k ním zády, nekoukej se vytrvale někam mimo ně.)
 • Mluv hlasitě a zřetelně.
 • Mluv přirozeně. (Nečti text z papíru ani z projekční plochy.)
 • Používej co nejvíce názorných příkladů toho, o čem mluvíš (skutečné předměty, obrázky, zvuky). Mysli na to, aby tvoje příklady byly dobře viditelné (slyšitelné) pro všechny posluchače.
 • Snaž se svým projevem zaujmout (bavit) posluchače.
 • Nech si v závěru krátký čas na případné dotazy posluchačů. (Bude úspěchem Tvé přednášky, pokud posluchače vybudí k nějakým dotazům. Čas věnovaný odpovědím na otázky nebude započítáván času vyhrazeného na tvou přednášku)
 • Na závěr poděkuj posluchačům za jejich pozornost.
Doporučené weby:
Zaměř se na téma, které je ti blízké. Mělo by vycházet z tvých zájmů.

Hotovou přednášku nasdílej učiteli.
Comments