Úvodem

  
Vítejte na stránkách 9. třídy.  
 Naleznete zde užitečné informace o výuce i třídnických  záležitostech.
 
 Třídní učitel Mgr. Martin Labisch Souhlas prosím o souhlas s účastí na akci "Chemie na hradě"

Souhlasím s účastí ______________________________________  z _____. třídy na akci „Chemie na hradě“, která se uskuteční v rámci vyučování 27. 6. 2017. Vstupné a doprava je zdarma. Odjezd od školy 8:00, návrat okolo 12:00.

V ________________________ dne ______________ 2017 ______________________________________________

                                                                                                                                         podpis zákonného zástupce


Prosím rodiče o vyplnění anonymního dotazníku tzv. "Mapy školy"
Průzkum organizuje společnost SCIO. 
Postup přihlášení Vám posílám e-mailem.
ĉ
Martin Labisch,
29. 6. 2017 3:18