Úvodem

  
Vítejte na stránkách 9. třídy.  
 Naleznete zde užitečné informace o výuce i třídnických  záležitostech.
 
 Třídní učitel Mgr. Martin Labisch                                     !!!Důležité upozornění !!! 
Ti z vás, kteří ještě neodevzdali práci do VkZ "Alternativní stravování" nebo OV "Rozpočet vlády" mají poslední šanci v úterý 9. 5. Zadání práce najdete na těchto stránkách u příslušných předmětů. Kdo svou povinnost nesplní ani do 9. 5. tj. dva týdny po termínu, bude hodnocen nedostatečnou. Pokud jste splnili, máte na i-škole známku, pokud ne máte tam "N" jako nehodnocen/a.

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude ve školním roce 2016/2017 (v termínu  od 9. do 26. května 2017) provedeno výběrové zjišťování výsledků na úrovni  5. a 9. ročníků ZŠ prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (InspIS SET).

Do 28.  dubna 2017 by měly být všechny výsledky přijímacího řízení. Pokyny výchovné poradkyně najdete v třídnických záležitostech. 

25. 4. se v rámci výuky zúčastníme každoročního programu v kině Bezruč "Planeta Země". Letošní program je věnovaný Brazílii. Vybíráme 80,- Kč (vstupné 60,- autobus 20,-).


Škola upozorňuje žáky a žákyně, že v průběhu rekonstrukce kolovny není možno jezdit do školy na kole, protože škola nemá možnost zajistit bezpečné uložení kol.

Škola se rozhodla podpořit veřejnou sbírku ve prospěch rodiny žáka školy, který utrpěl těžké popáleniny při požáru. Přispívat je možné do 30. 4. 2017. Číslo účtu veřejné sbírky: 115-4069980287/0100 

Více podrobností zde