EKOŠKOLA 2017/2018

Ocenění 4. titulem Ekoškola nás zavazuje být ještě více ekologičtí ... :)
Provedli jsme novou analýzu provozu školy, našli nedostatky a budeme se snažit je napravit :)

Aktualita:
Vytvořili jsme krátký film o ekologickém dění na naší škole: zde klikněte


    Ve školním roce 2005/2006  jsme se přihlásili  k plnění  mezinárodního projektu
Ekoškola. Pracovní tým žáků ve spolupráci s ředitelstvím školy, učiteli a provozními zaměstnanci provedl podrobnou analýzu 4 projektových témat: Voda, Odpady, Zeleň a Energie.

 
    Na základě analýzy byl vypracován pro všechny zúčastněné Plán činnosti na rok 2005 – 2007. Jeho plnění se uskutečňovalo  formou dalších menších projektů a akcí , které připravovaly a realizovaly  třídní kolektivy na škole opět ve spolupráci s vedením školy,  provozními zaměstnanci i za pomoci některých rodičů žáků. V měsíci březnu 2007 jsme odevzdali žádost o udělení titulu Ekoškola.
 
    V dubnu 2007 proběhl na naší škole audit k projektu Ekoškola, který provedly pracovnice Občanského sdružení TEREZA, které je garantem mezinárodního projektu Ekoškola v České republice. Dne 20.4.2007 jsme obdrželi Zprávu o výsledcích auditu a radostnou zprávu, že jsme získali mezinárodní titul Ekoškola. 

1.titul  - platnost 2007 – 2009

2.titul – platnost 2009 -2011

3.titul  - platnost 2011 – 2015 

4. titul - platnost 2015 - 2019


Projekty v roce 2016 – 2017:

 

Mezinárodní projekt Ekoškola

Témata:

  • Voda – realizace : 

šetření s vodou v prostorách školy

  • Zeleň a prostředí školy –realizace:
péče o miniarboretum a jezírko na školní zahradě zpracování projektu pro zlepšení vzhledu školní zahrady péče o zeleň v okolí a prostorách školy
  • Odpady - realizace  :  
účast v projektu Recyklohraní

v plánu třídění odpadu ve škole – papír, plasty, baterie, tonery, bioodpad ze  školní zahrady

1 x týdně sběr PET lahví žáky ve spolupráci s rodiči a veřejností
  • Energie – realizace :
šetření energií – pravidelné kontroly nutnosti svícení v prostorách školy, obnova popisek na vypínačích     
                                                       
Pravidelné aktuální zprávy o ekologických aktivitách jsou zveřejňovány ve složce Ekoškola, rubrice
Novinky ze školy a zasílány do Zpravodaje města Frýdku - Místku.             
  • Menu pro život: nově
zapojíme se do ověřování metodiky nového tématu - více průběžně ve složce Menu pro život                                                                       
 

Představení projektu Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní projekt určený základním i středním školám. Jeho cílem je propojit environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k ekologizaci jejího provozu.
 
Protože jsou žáci plně zapojeni do celého procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností v projektu, představuje Ekoškola ideální způsob, jak se vydat na smysluplnou cestu ochrany a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí.
 
Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění – titul Ekoškola.
 
Mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), zastřešuje projekt na mezinárodní úrovni. Národním koordinátorem projektu je Sdružení TEREZA.
  
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Partnery projektu jsou Provident Financial, s. r. o. a Nadační fond Veolia.