Aktuality - Info pro žáky i rodiče


Veřejná sbírka ve prospěch rodiny postižené požárem.
Více:

Odhlašování obědů - paní Meyerová - tel. číslo: 775 881 255 !
Při absenci žáka ve škole se platí navíc 24 Kč za každý neodhlášený oběd mimo první den.


Dramatický kroužek (více info v záložce ČJ)


Nové informace k výuce ČJ - záložce Český jazyk.


V šatnách mít přezůvky zavěšené (nejlépe v síťové tašce) 


Na naši škole mohou žáci soutěžit mimo jiné i v matematické olympiádě... zájemci, řekněte si o zadání vašemu učiteli matematiky
  

Špatné známky v Aj - klikni zde

Sedět dle zasedacího pořádku


Ve škole být v pravý včas na výuku - ne brzo, ne pozdě

2) Ztráta hesla do elektronické ŽK - pište mail učitelce Vítkové 
3) Omlouvání žáků - telefonický, mailem - ještě v den první nepřítomnosti žáka - bezpečnost, předcházení záškoláctví.
4) Dojde-li ke změnám v osobních datech žáka nebo rodiče, prosím o okamžitém sdělení této zkutečnosti  (oznamovací povinnost rodiče)   
K procvičování učiva můžete využít webové stránky zaměřené na ZŠ i SŠ: www.sbirkaprikladu.eu - množství příkladu se neustále rozšířuje.
(desetinná čísla se skrývají pod číselnými množinami a racionální čísla)