Aktuality - Info pro žáky i rodiče

Odhlášky obědů jen do 26. 6.


26. 6. a 27. 6.
Příjem a výdej učebnic!

Od 26. 6. - výuka ukončena během 5.VH


Odhlašování obědů - paní Meyerová - tel. číslo: 775 881 255 !
Při absenci žáka ve škole se platí navíc 24 Kč za každý neodhlášený oběd mimo první den.V šatnách mít přezůvky zavěšené (nejlépe v síťové tašce) 


Špatné známky v Aj - klikni zde

Sedět dle zasedacího pořádku


Ve škole být v pravý včas na výuku - ne brzo, ne pozdě

2) Ztráta hesla do elektronické ŽK - pište mail učitelce Vítkové 
3) Omlouvání žáků - telefonický, mailem - ještě v den první nepřítomnosti žáka - bezpečnost, předcházení záškoláctví.
4) Dojde-li ke změnám v osobních datech žáka nebo rodiče, prosím o okamžitém sdělení této zkutečnosti  (oznamovací povinnost rodiče)