Sjukregler

När är mitt barn så sjukt att det behöver stanna hemma?
Det är ert barns allmäntillstånd som avgör om det ska stanna hemma. Ett sjukt och hängigt barn som inte klarar av den dagliga verksamheten (inne & ute) behöver lugn och ro i hemmamiljö där barnet kan få den omvårdnad, tid och ev medicin som han/hon behöver.
 
När det gäller sjukanmälan av barn vill vi att ni ringer senast kl 8,00 och meddelar oss, vi ser även att ni ringer och friskanmäler ert barn senast 15,00 dagen innan barnet/barnen kommer tillbaka.
 
När ditt barn blir sjukt på förskolan:
Om ditt barn blir sjukt under dagen på förskolan så kontaktar vi er på er arbetsplats, det är därför viktigt att ni har lämnat in alla telefonnummer som vi kan nå er på och att ni meddelar oss snarast om det blir någon ändring av era nummer.
Det är alltid för ert barns bästa som vi ringer, då vi inte har de resurser som behövs för att ge omvårdnad åt ett sjukt barn.
Dessutom måste vi även ta hänsyn till smittorisken för resten av barngruppen och personalen.
 
Feber:
Väldigt vanligt att barn får feber titt som tätt pga olika infektioner. Vad som räknas som feber är varierande från barn till barn men morgontemperaturen bör inte överstiga 37,5.
Barn med feber ska vara hemma och kan återgå till förskolan tidigast 1 dygn (24 timmar) efter det att febern är borta.
 
Förkylning & hosta:
Förkylning och hosta är vanligt bland små barn.
Barn med dessa symptom kan vistas på förskolan så länge dom är feberfria och har ett opåverkat allmäntillstånd.
 
Halsont:
Kan bero på infektion i svalget, tecken kan vara att barnet inte äter eller dricker, dreglar, kräks, får feber eller ont i magen.
Håller det i sig kan det vara en halsfluss, och då krävs det att barnet får antibiotika.
Barnet ska vara hemma i 2 dygn efter insatt penicillinkur för att vara smittfri!
 
Maginfluensa:
Barn med kräkningar och/eller diarré ska vara hemma.
Tänk på att ge rikligt med vätska då det kan vara risk för uttorkning annars.
Barnet ska vara hemma i minst 2 dygn (48 timmar) efter det att dom blivit friska, äter ordentligt och har normal avföring.
Syskon till sjukt barn ska också stanna hemma för att på så sätt minska smittspridningen bland barn & personal på förskolan.
 
Svinkoppor:
En ej ovanlig hudinfektion, uppträder oftast runt munnen och under näsa men kan även komma på andra ställen på kroppen.
Börjar som små blåsor som växer sig större och sen spricker. Viktigt med tvättning flera gånger/ dag så att skorporna avlägsnas, vid svåra fall får antibiotika sättas in.
Barn ska vara hemma tills blåsorna torkat ut eller vid antibiotikabehandling i minst 2 dygn efter påbörjad behandling.
 
Hand, fot & munsjuka (höstblåsor):
Virus som ger feber samt blåsor i mun, på händer och fötter. Inträffar under slutet av sommaren, början på hösten, därav namnet "höstblåsor".
Barnets allmäntillstånd och om det är feberfritt avgör om det kan vistas på förskolan.
 
Ögoninfektion:
Variga ögon är ett vanligt problem och orsakas av virus eller bakterier, kan uppträda vid snuva och är då oftast en del av förkylningen.
Barn med enbart ögonsymptom eller variga ögon som inte beror på förkylning ska stanna hemma och ej återgå till barngrupp förrän ögonen slutat vara röda och klia.
I första hand behandlas symptomen med ögontvättning men i vissa fall får receptbelagd medicin sättas in, vid receptbelagd behandling får barnet återgå till verksamheten efter 48 timmar.
Syskon till det sjuka barnet stannar också hemma för att minska smittspridningen på förskolan.
 
Öroninflammation:
Öroninflammation orsakas mestadels av bakterier men kan även orsakas av virus.
85% av alla öroninflammationer läker av sig själv, men vid vissa fall måste antibiotika sättas in.
Vid antibiotikabehandling ska barnet stanna hemma i 2 dygn, annars är det barnets allmäntillstånd som gäller.
 
Allergi:
Det är viktigt att informera personalen på förskolan om ditt barn har någon form av allergi och vilka symptom som allergin ger. Lämna gärna information skriftligt om vad barnet inte tål och hur vi ska behandla vid eventuell reaktion. Om ditt barn behöver allergimedicin under vistelsen på förskolan måste du prata med personalen, eventuellt även visa hur viss medicin ska tas, alternativt att bvc-sköterska kommer till förskolan och visar om det är typ diabetes eller liknande.
Är ditt barn födoämnesallergiker? Med styrkt läkarintyg ordnar förskolan specialkost.
 
 
När det gäller antibiotikakurer för era barn så ha i åtanke att vi (personalen) på förskolan inte får lov att dela ut någon form av medicin förutom när det gäller allergimedicin.
Om det är så att barnet är satt på penicillinkur som ska ges mer än 2 gånger/dag så får ni själv komma till förskolan och ordna så att ert barn får sin penicillin.
Be därför gärna er läkare om en penicillinkur som bara ges 2 gånger/dag.
 
Comments