Lilla Kuben drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att några föräldrar ingår i vår styrelse.

Vi använder oss av ett joursystem där 2 familjer/månad hjälps åt med de småsaker som behöver ordnas och fixas akut på förskolan. När det gäller större eller återkommande arbeten så har vi fixardag 1 gång per termin med obligatorisk närvaro.
 
 
 

 

 

 
Vår styrelse består av:
 
Ordförande: Sofia Salö

Jouransvarig: Christina Lundahl

Sekreterare: Azem Bunjaku
 
Ekonomiansvarig : Catharina Grönqvist,  Sandra Lindstedt Ingemansson

Personalansvarig: Karna Dittmer
 
Hälsa/miljö/säkerhet samt föräldrasamverkan:  
                  
Köansvarig:  Elisa Enckell

Suppleant:  Siker Kimbung

Suppleant:  Frida Splendido
 

 
 
 
 
 
Comments