Lilla Kuben drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att några föräldrar ingår i vår styrelse.

Vi använder oss av ett joursystem där 2 familjer/månad hjälps åt med de småsaker som behöver ordnas och fixas akut på förskolan. När det gäller större eller återkommande arbeten så har vi fixardag 1 gång per termin med obligatorisk närvaro.
 
 
 

 


 
Vår styrelse består av:
 
Ordförande: Johanna Willcox

Ledamot: Yang Jiao

Ledamot: Ruixia Bai
 
Ekonomiansvarig : Erik Omling

Personalansvarig: Kavitha Siva
                  
Köansvarig:  Martin Jarenmark

Suppleant: Raymond Kimbung

Suppleant:  
 

 
 
 
 
 
Comments