Lilla Kuben drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att några föräldrar ingår i vår styrelse.

Vi använder oss av ett joursystem där 2 familjer/månad hjälps åt med de småsaker som behöver ordnas och fixas akut på förskolan. När det gäller större eller återkommande arbeten så har vi fixardag 1 gång per termin med obligatorisk närvaro.
 
 
 

 

 

 
Vår styrelse består av:
 
Ordförande: Christian Anker Hansen

Sekreterare: Martin Karlsson
 
Ekonomiansvarig : Sandra Lindstedt Ingemansson

Personalansvarig : Misha Bhat
 
Hälsa/miljö/säkerhet samt föräldrasamverkan:  Thea Rahbek-Clemmensen
                  
Köansvarig:  Nicolina Carlsson

Suppleant:  Azem Bunjaku

Suppleant:  Silvia Vermes
 

 
 
 
 
 
Comments