Lilla Kuben drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att några föräldrar ingår i vår styrelse.

Vi använder oss av ett joursystem där 2 familjer/månad hjälps åt med de småsaker som behöver ordnas och fixas akut på förskolan. När det gäller större eller återkommande arbeten så har vi fixardag 1 gång per termin med obligatorisk närvaro.
 
 
 

 

Föreningens stadgar är under revidering enligt Kap 8 §18 Skollagen. 

Beräknad ändring mars 2020.

 
Vår styrelse består av:
 
Ordförande: Johanna Willcox

Jouransvarig: 

Sekreterare: 
 
Ekonomiansvarig : Erik Omling

Personalansvarig: Bo Nyström
 
Hälsa/miljö/säkerhet samt föräldrasamverkan:  
                  
Köansvarig:  Martin Jarenmark

Suppleant:  Siker Kimbung

Suppleant:  Ruixia Bai
 

 
 
 
 
 
Comments