Gröna skolgårdar

Lilla Kuben är montessoriförskola som drivs i form av ett föräldrakooperativ. Utemiljön engagerar barn, pedagoger och föräldrar.

Skolgårdsprojektet 2011

Utemiljön består av en bakgård med gräsmatta och en asfalterad plan samt en framsida med en smal remsa sandjord för odling.
Sedan tidigare finns två sålådor, ett äppelträd, vinbärsbuskar, bambu, en pilkoja samt lagerhägg.
Fastigheten är privat och bakgården ligger insprängd mellan flervåningshus, gångbana och parkeringsplatser.
Jordlagret på baksidan är ca 3 dm tjockt och för att kunna odla krävs ny jord och näringsberikning som tex gödsel.

Målet med utveckling av trädgården är att barnen ska få lära om odling och njuta av att laga mat på skörden från den egna trädgården.
Vi vill även att trädgården ska vara en plats där lärarnde situationer integrerar odlingen med matematik, bild och språk.
Barnen ska känna delaktighet och samskapande i naturen, samt utveckla respekt och omtanke för allt levande.

Projektet startade under maj 2011.

Plommonträd, blåbärs och lingonplantor, björnbärsbuske, kryddväxter och fröer köptes.
Tre nya sålådor snickrades ihop av en farfar till ett av barnen. 
Jord och gödsel köptes. 
En ny spade och en skottkärra till barnen att ha i samband med trädgårdarbete blev populära.

Så mycket som möjligt fick barnen ta del av arbetet. Fröer och mindre plantor sattes av barnen.
Trädet planterades av föräldrarna. Barnen märkte upp planteringen i lådorna.
Barnen vattnade gärna under terminen. Några föräldrar vattnade under sommarstängningen. 
De äldre barnen satte frö till pumpaplantor i ett miniväxthus. Dessa plantor blommade vackert men bar aldrig frukt. 
Planteringen i odlingslådorna blev tät och den del som inte var inhägnad eller fanns i lådorna blev delvis  nedtrampad av de yngsta barnen.

Barnen fick skörda morötter, bönor och potatis till någon lunch och kryddor och sallad till mellanmålet. Det var populärt att ta i kryddväxter och känna på olika dofter. 
 
Till nästa säs
ong tänker vi bygga ytterligare lådor. Barnen skall vara med i planering av trädgården tillsammans med föräldrarna.
Om möjligt önskar vi också kompost för att barnen skall kunna följa kretsloppet. I led med detta kommer källsorteringen att utökas.
Ett äppelträd och vinbärsbuskar behöver vårdas för att bli mer tillgängliga och ge bättre skörd. 

Ekonomisk redovisning:
  • Redskap 250 kr
  • Brädor till sålådor 400 kr
  • Jord 300 kr
  • Frön, växter, träd 900
Skolgårdsprojektet 2012

Liksom  alla storstäders takterasser genomgår Lilla Kubens yttermiljö en förvandling från steril asfalt och sten till en blomstrande urban trädgård. 

I föräldrakooperativets regi har fyra nya sålådor I form av kuber snickrats ihop. Mot parkering och bilväg har fler bärbuskar planterats.

Äppelträdet har beskurits för att bli mer tillgängligt för barnen.

En fjärilsodling uppstartades inomhus. Alla barn följde med nyfikenhet de olika utvecklingsstadierna. Särskilda kryddor och växter till fjärilarnas ära såsom fjärilsbuske och salvia har planterats. Pedagogerna kunde prata om pollinering och kretslopp på ett naturligt sätt.

Solsegel är inköpt men då det inte får spännas fast i staket och måste hållas 4 meter från husfasaden får det sommartid klä den populära pilkojan.

De nya sålådor har målats av barnen och på så sätt har projekt Gröna skolgårdar integrerats I pedagogernas tema form och färg.

Barnen har själva fått välja vad de vill odla. 

När de önskade träd såddes broccolifrö. Tomatplantor hann ej mogna, men blommade vackert. Paprikaplantor fick alla ta med sig hem inför sommarstängningen.

Kryddväxter och bevattning är fortsatt populärast bland de mindre barnen.

Odlingssäsongen präglades av kyla. Barnen har ändå ätit morötter, sallad och potatis.

Vi har under hösten skapat en miniatyrskog med lågt växande barrväxter, blåbärsplantor, tranbär och lingonplanta för att göra en liten skog åt Putte. Putte är en docka som används på samlingarna.

Lilla Kubens två avdelningar heter Haren och Sköldpaddan. En sagostig på temat Haren och Skölpaddan som sprang ikapp är under utformning.


Ekonomisk redovisning:

Växter: 2125 kr

Jord: 350 kr

Material till 4 sålådor 0,5x0,5x0,5 m inklusive färg: 750 kr

Övrigt trädgårdsmaterial:  fiberduk, miniväxthus, solsegel, fågelfrö, fågelbad etc 1900 kr


I nästa ansökan önskar pedagogerna anlägga en sinnesträdgård med vattenväxter enligt kurs I projektet Gröna Skolgårdar. 

Vi behöver sköta de lådor och buskar som finns med ny jord och näring. Nya jordgubbsplantor är ett önskemål.


Ett spirande trädgårdsintresse har börjat gro hos pedagoger, föräldrar och barn.

Trägen vinner.

Comments