Personal Här på Lilla Kuben arbetar:


Tanya Dimitrova: Förskolechef på Lilla Kuben, Montessorilärare och förskollärare

Jennie Lindahl: Montessoribarnskötare, NAMEX för 3-6 år (AO & SO)

Maryam Armfalk: Barnskötare

Anna Rosmark: Förskollärare

Camilla Olsson : Montessorilärare och förskollärare

Alexandra Möller: Barnskötare

Anna Wahlgren: Montessorilärare, förskollärare
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Comments