Personal Här på Lilla Kuben arbetar:


Tanya Dimitrova: Förskolechef på Lilla Kuben, Montessorilärare och förskollärare

Jennie Lindahl: Montessoribarnskötare, NAMEX för 3-6 år (AO & SO)

Maryam Armfalk: Montessoribarnskötare 1-3 år

Johannes Landin : Barnskötare

Anna Wall’en: Förskollärare

Anna Rosmark: Förskollärare (föräldraledig)


                                                                                                                                                                                                                                                                     
Comments