Personal Här på Lilla Kuben arbetar:


Tanya Dimitrova: Förskolechef på Lilla Kuben, Montessorilärare och förskollärare

Jennie Lindahl: Montessoribarnskötare, NAMEX för 3-6 år (AO & SO)

Maryam Armfalk: Montessoribarnskötare 1-3 år

Johannes Landin : vikarie

Amanda Runsten: vikarie

Anna Rosmark: Förskollärare föräldraledig


                                                                                                                                                                                                                                                                     
Comments