Personal Här på Lilla Kuben arbetar:


Anna Hell: rektor på Lilla Kuben, Montessorilärare och förskollärare

Jennie Lindahl: Barnskötare & montessoripedagog, NAMEX för 3-6 år (AO & SO)

Johannes Landin : Barnskötare

Anna Wallén:  Förskollärare

Mira Kelber: vik. barnskötare

Ewa Gniewecka: vik. barnskötare

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Comments