www.life.ac.th

  • การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
    • สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
    • สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
ติดต่อเรา:
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
โทรศัพท์: 034 757 452 - 9
โทรสาร: 034 757 460
E-mail: info@life.ac.th
ที่อยู่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120