Výuka‎ > ‎

1r-IKT

Webové stránky žáků

Tématický plán

1. Základy využití IKT
Struktura výuky IKT
Školní SW, síť a e-learning
Základy IKT (ICT a společnost)
Data, informace a znalosti - 2h  
Základy práce s textem
Základy elektronické komunikace
Prezentace dat
Standardy v reprezentaci a sdílení dat
Historie a vývoj IT
HW, SW a druhy PC
Počítač a jeho komponenty
Zařízení pro uchovávání dat
Vstupní zařízení počítače
Výstupní zařízení počítače
Ergonomie práce s PC
Opakování a shrnutí HW počítače
Číselné soustavy - 2h 
Autorské právo
Opakování a shrnutí celku
2. Operační systémy
Druhy software
Operační systémy - Hlavní operační systémy  
Operační systémy - Práce s daty - adresářová struktura
Operační systémy - Práce s daty - manipulace  
Operační systémy - Opakování a shrnutí - práce se systémem  
Základy programování - Programovací jazyky  
Základy programování - základní příkazy 
Základy programování - složitější příkazy 
Základy programování - Jednoduché příklady na programování 
Automatizace úkolů
Instalace operačního systému  
Opakování a shrnutí celku
3. Obecný aplikační software
Systémový software
Komprese a dekomprese dat
Zálohování
Šifrování a ochrana dat
Antiviry a antispamy
Firewall, bezpečnost
Grafický SW
Multimediální SW
SW pro podnikání a kancelář
Další typy SW
Opakování a shrnutí celku
4. Základy počítačových sítí
Počítačové sítě historie, současnost, využití
Druhy počítačových sítí
Topologie počítačových sítí
Komunikační protokoly a standardy
Síťový hardware
GSM sítě
Terminálové služby
Opakování a shrnutí celku
5. Internet
Vznik, vývoj, princip internetu
Využití internetu
Internetové adresy
WWW
Vyhledávání, relevantnost informací na internetu
Internetová komunikace
Sdílení dat
Komunitní služby, sociální sítě
Selfprezentace na internetu
Další služby na internetu
SW pro využití internetu
Opakování a shrnutí celku
6. Textový editor  
Textové editory - vývoj, typy
Formátování textu - estetická a typografická pravidla
Základy práce s textem
Tvorba jednoduchého dokumentu
Práce se styly
Vkládání a úprava objektů
Pokročilé formátování
Revize a sdílení
Tabulky
Export, import, přístupnost dokumentu
Tvorba komplexního dokumentu
Hromadná korespondence
Příklad na hromadnou korespondenci
Opakování a shrnutí celku
7. Základy logiky  
Výrok
Negace výroku
Složený výrok 
Příklady na ověřování pravdivostních hodnot
Další možnosti ověřování pravdivostních hodnot
Obecný a existenční kvantifikátor
Příklady na logiku
Opakování s shrnutí celku
8. Prezentace 
Prostředí prezentačního SW
Pravidla pro správnou prezentaci
Práce s textem a tvary
Animace a přechody
Práce s objekty
Export, import, formáty
Tvorba vlastní prezentace
Opakování s shrnutí celku
Podřízené stránky (89): Zobrazit vše
Comments