123@levhaemek.tzafonet.org.il


סרטונים מנשף פורים

הפסקה פעילה לפורים


תמונות מנשף פורים


הורים, תלמידים וצוות,

העננים מתפזרים לאטם, השדות מוריקים ומשגשגים ואנחנו פורסים ידינו אל עונת האביב.

נתארגן לסכם ולסיים הנושאים הנלמדים עד חופשת האביב, נספר ביציאת מצרים, נזכר בסדר פסח על סמליו מדור לדור.

נעמיק בסוגיות וקושיות מה נשתנה,

והרי לנו שבועיים מרתקים ללמידה.

שבוע טוב -מירה

           לב העמק הוא בית ספר ירוק

לפניכם משחק סולמות וחבלים בנושא איכות הסביבה 
קוד משחק: 1307