123@levhaemek.tzafonet.org.il


נגינה במופע המוסיקאלי

שירים ממופע גלילי


ריקודים ממופע מוסיקאלי

תמונות מהמופע המוסיקאלי


תמונות מטיול ט"ו בשבט
הורים, תלמידים וצוות,

" הגליל הגליל, משהו בלתי רגיל, הוא נמצא לא רחוק, הוא מתאים לכל גיל..." נירית ירון ושלמה גרוניך

ביתנו, חיינו ולבנו שייכים לגליל. "מופע גלילי" מבטא בשפתינו האמנותיות את שאהבה נפשנו, ויודעים לעשות תלמידינו על בורים, בהצטיינות יתרה, ומורינו ללמד ביד אמן.

בהצלחה לכולם, שבוע מרום רוח לעושים במלאכה ולצופים- מירה


לב העמק הוא בית ספר ירוק

לפניכם משחק סולמות וחבלים בנושא איכות הסביבה 
קוד משחק: 1307