פתיחת שנת הלימודים תשע"ז

יום ירושליםעיר עוטפת אורהפנינג לפתיחת השנהפתיחת שנת הלימודים תשע"ו


https://classroom.google.com/u/0/h


הורים, תלמידים וצוות,

לפניכם מכתב לפתיחת השנה.

נאחל לכולנו שנת לימודים נפלאה


שמעתסקרץ

לפניכם מערכים ללימוד הסקרץ....

שיעור ראשון: סקרץ למתחילים
שיעור שני: דמויות ועוד


העיתון המקוון של לב העמק: