https://classroom.google.com/u/0/h


הורים, תלמידים וצוות,

חוגגים ט"ו בשבט:

"כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ פריו..."

הכנסת חוגגת את יום הולדתה בראש השנה לאילנות כי את ישיבתה כאספה המכוננת הראשונה בתולדות המדינה היא קיימה בחג זה, טו' בשבט תש"ט, 14.2.49.

השבוע בסימן טו' בשבט ובשבוע הבא, נלמד את החג, נכיר את העצים בחצר לב העמק, נתחבר לערכי הקיימות ונחווה את הפעילויות המרתקות הנלוות אליו, אותן מארגן צוות החג. שבוע מרתק וחג שמח- מירההעיתון המקוון של לב העמק: