הורים, תלמידים וצוות,

השבוע עלה על נס "השוק הירוק" בדגש טיפול בפסולת, אותו הובילה וניהלה בגאון הילה עם ו. ירוקה. אליה הצטרפה דפנה עם צוות ח"ץ ומתנדבים מהחטיבה הבוגרת, נישא ככדור הארץ בידיו של ילד השומר עליו מפני פגעי אדם. הפרסום, איסוף החפצים, תחנות המכירה וההחלפה שהדגישו את השימוש החוזר בפסולת, הרוח בה ניהלו וקיבלו המוכרים את הקונים, חברי "טבע נאות והתלמידים, ההפעלה, החיסול והניקיון המופתי בסיומו של יום, כל אלה האירו והרימו את בית ספרנו להיות מובילי בית ספר ירוק מתמיד לאורך כל השנה. תודה מקרב לב לכל המשתתפים ולהילה ודפנה המובילות מכל צוות לב העמק.

שבוע מרתק ופורה לכולנו

                              מירה


עיתון מספר 1- קול העמק


לב העמק הוא בית ספר ירוק

לפניכם משחק סולמות וחבלים בנושא איכות הסביבה 
קוד משחק: 1307