123@levhaemek.tzafonet.org.il

תמונות ממפגש לסכום נושא מרכז


תמונות מהתערוכה וממסיבת סיום השנה


מחרוזת לריקוד סיום שנההורים, ילדים וצוות,

"כל אחד חי בעולם אחר, כל כך גדול השוני...

את מה שאני מרגיש בפנים איש לא מרגיש כמוני...

את מה שאתה חושב עמוק אני חושב שטוח...

את מה שאתה רואה סגור אני רואה פתוח...

את מה שאני רואה לבן אתה רואה שחור...

כשיורדת עלי החשכה עליך זורח אור..."/

מתוך השיר: ניצוץ האהבה, שרים אהוד בנאי ודקלון

נכונים לנו עוד שבוע למסיבת הסיום, אפשר להאמין?! ואחריהם פינאלה עם נושא מרכז מרתק הסוגר את מעגל תשע"ד.

שיהיה לכולנו שבוע עם מזג אויר מסביר פנים והרבה סובלנות - מירה     
לב העמק הוא בית ספר ירוק

לפניכם משחק סולמות וחבלים בנושא איכות הסביבה 
קוד משחק: 1307