חדשנות- למידה במרכזי בחירהלמידה במרכזי בחירה
https://classroom.google.com/u/0/h


הורים, תלמידים וצוות, 

אנו מברכים בחום את שמעת קסטוריאנו, מחנכת כתה ו', חברת להבות, על מינוייה למנהלת החדשה של ביה"ס "לב העמק" מראשית שנת תשע"ז.

מאחלת לכולנו...

          חופשה נפלאה נעימה ובטוחהה- מירה


העיתון המקוון של לב העמק: