הפנינג לפתיחת השנה


פתיחת שנת הלימודים תשע"ז


פתיחת שנת הלימודים תשע"ו


https://classroom.google.com/u/0/h


הורים, תלמידים וצוות, 

"אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
לא משנה-אני ואתה נשנה את העולם".
לפניכם השיר ויחידת ההוראה המלווה אותו.

שיהיה לנו שבוע טוב-שמעת

העיתון המקוון של לב העמק: