למידה במרכזי בחירה


מופע מוסיקאלי-עניין של זמן


תמונות ממנחה מוסיקאלית לטו בשבט


https://classroom.google.com/u/0/h


הורים, תלמידים וצוות, 

השבוע נציין את ל"ג בעומר... "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום..."( ויקרא, כ"ג)

שלושת הדמויות המרכזיות הקשורות לחג ל"ג בעמר:

·        בר כוכבא – מנהיג המרד היהודי נגד הרומאים.

·        רבי עקיבארועה צאן שהפך למורה והמנהיג הרוחני של עם ישראל, שהחל בארגון התורה שבעל פה, " ואהבת לרעך כמוך"(ויקרא י"ט), רבי עקיבא אומר, "זה כלל גדול בתורה".

·        רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) – תלמידו של רבי עקיבא שהסתתר מפני הרומאים 13 שנים במערה בפקיעין ולמד תורה כדי להמשיך את דרכו של מורו. הוא כתב את ספר הזוהר.

העושר סביב הדמויות הללו גדול ומרתק ומחבר אותנו לסיפור ההיסטורי, למסורת, לאגדות  ולהסבר העמוק יותר שבין חתונות ושמחות ל – ל"ג בעומר.

שבוע טוב- מירההעיתון המקוון של לב העמק: