123@levhaemek.tzafonet.org.il


טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל


טקס יום השואה- 3015

הורים, תלמידים וצוות,

ל"ג בעומר – היום ה - 33 לספירת עומר.

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום..."ויקרא כ"ג, פ' טו' – טז'

בר כוכבא-מנהיג המרד, רבי עקיבא-מוביל 24 אלף התלמידים והתומך במרד,  רבי שמעון בר יוחאי- רשב"י, כותב ספר הזהר.

דרך לימוד כל אחת משלושת הדמויות החשובות והמרכזיות מועבר סיפורו, טעמו ומנהגיו של חג ל"ג בעומר וחיבורו להווייתנו – חיינו כאן ועכשיו.

שבוע חווייתי ומלמד לכולנו- מירה


לב העמק הוא בית ספר ירוק

לפניכם משחק סולמות וחבלים בנושא איכות הסביבה 
קוד משחק: 1307