של"ח וידיעת הארץ

"אדם שאינו יודע מאין הוא בא,אינו יודע לאן הוא הולך"