01 היסטוריה חלק א'

אתר זה נועד לצורכי הוראה בלבד. כל הקישורים המופיעים בו נועדו לתמוך בתכנית הלימודים בהיסטוריה חלק א'.

 
תכנית הלימודים -  מתוך אתר הפיקוח על הוראת היסטוריה

 
תת-דפים (1): פינת העשרה