ד"ר איתי נגרי

ללומדים היוצאים איתי למסע במנהרת הזמן

אבני הדרך:
1. הכרת והבנת ההיסטוריה מנקודת מבטם של ההיסטוריונים ובני התקופה
2. לימוד וחקר של תהליכים ואירועים היסטוריים מתוך מקורות מסוגים שונים
3. שימוש במגוון כלי מחקר, הוראה והמחשה
4. הוראה ולמידה מתוך הכרה בשונות בין לומדים
5. לימוד ההיסטוריה כחלק מן התהליך הלימודי-חינוכי
6. פיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית והתנהגות מנהיגותית בקרב הלומדים
7.
שיתוף פעולה בין מקצוע היסטוריה למקצועות מדעי הרוח ומקצועות נוספים
8. קשר בין לומדים, מורים וחוקרים

Comments