01_מושגי יסוד

מושגי היסוד הם :

תערובות, תמיסה, תרכובות, יסודות, מתכות, אל-מתכות, אטום, מולקולה. שפת הסימנים הכימית, נוסחאות וניסוח תגובות. מצבי צבירה, הפרדת תערובות. חוק שימור החומר וחוק ההרכב הקבוע.SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

הצג
רשימת מושגים הקשורים בכימיה וההסבר שלהם לקוח מאתר מכון ויצמן  30 באוק׳ 2010, 14:10 משתמש לא ידוע
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
השוואה בין שיטות הפרדה שונות  14k גירסה 8 24 באוק׳ 2010, 7:10 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
הקלדה של שפת הכימאים במחשב זכויות - רותי שטנגר ובאישורה  78k גירסה 2 7 בנוב׳ 2010, 12:10 משתמש לא ידוע
Ċ
הצג הורד
דף סיכום בנושא השפה הכימית + איזון משוואות זכויות נלי פרייזונד   329k גירסה 2 17 בנוב׳ 2010, 2:24 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
מושגי יסוד - הגדרות  16k גירסה 2 26 בספט׳ 2010, 4:41 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
דפי סיכום מיון חומרים  16k גירסה 2 13 באוק׳ 2010, 2:59 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
סיכום מצבי צבירה  19k גירסה 2 13 באוק׳ 2010, 3:26 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
סיכום של שיטות הפרדה  91k גירסה 2 13 באוק׳ 2010, 3:26 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
דפי סיכום- שינוי כימי שינוי פיזיקלי  17k גירסה 2 13 באוק׳ 2010, 3:00 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
שיטות הפרדה הסבר  70k גירסה 4 26 בספט׳ 2010, 5:19 משתמש לא ידוע
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
דף עבודה בנושא תהליכי הפרדה  14k גירסה 2 13 באוק׳ 2010, 3:03 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
הפרדת תערובות - דף תרגילים  35k גירסה 2 26 בספט׳ 2010, 5:19 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
דף שאלות + פתרון בנושא השפה הכימית + איזון משוואות זכויות נלי פרייזונד   147k גירסה 2 17 בנוב׳ 2010, 2:24 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
קובץ תרגילים - מושגי יסוד  13k גירסה 2 13 באוק׳ 2010, 3:04 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
דף שאלות שיטות הפרדה  35k גירסה 2 13 באוק׳ 2010, 3:05 משתמש לא ידוע
ĉ
הצג הורד
תרגיל איזון משוואות + פתרונות  14k גירסה 2 20 בנוב׳ 2011, 13:19 משתמש לא ידוע
Comments