מרכז חינוך ליאו באק בשיתוף עם המכללה האקדמית בוינגייט
המכללה האקדמית בוינגייט

מטרת העל: לעצב, לפתח ולטפח אצל התלמיד דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית לפי היכולת האישית שלו, כדי להבטיח לו איכות חיים, בריאות ואישיות הרמונית בהווה ובעתיד. התכנית מציבה יעדים מוגדרים בתחום הגופני, החברתי, ההכרתי ובתחום הרגש והאופי. בכל אחד מהתחומים, מפרטת התכנית את המיומנויות וההתנהגויות וכן את תחומי הידע, ההבנה והמודעות הנדרשים.

התכנית: תכנית הלימודים במגמת הבגרות בחינוך הגופני כוללת לימודי מבוא בהיבטים הביולוגיים בחינוך הגופני, לימודי מבוא בתולדות החינוך הגופני והספורט בישראל ובעמים ולימודי מבוא בפסיכולוגית הספורט במסגרת 3 יחידות הלימוד הראשונות.
היחידה הרביעית כוללת תכנית להכשרת מדריכים ויחידת הלימוד החמישית כוללת עבודת חקר במסגרת ההערכה החלופית.

הכרה לבונוס: לימודים בהיקף של 5 יח"ל במגמה לבגרות בחינוך הגופני מוכרים לבונוס במוסדות להשכלה גבוהה (אישור מהמל"ג).

תחרות תשבצים בין קבוצות בשיעור תולדות


ספורט יוון העתיקה שכבת י' תשע''ח


הרצאת אוח של ד"ר חיים קאופמן בנושא: "המכביות - מקומן היום לעומת העבר"


שיעור מעשי ספורט יוון העתיקה מחזור ס"ח


מפגש עם טל ברודי


מיצג כרזות - נשים בספורט תשע"ו

הפסקה פעילה הגנה עצמית


יום מגמה בחוויה האולימפית


2017 06 18 שיעור סיום שנה י'


חידון טריוויה וארוחת בריאות סוף מחצית מחזור ס''ז


שיעור מעשי מחזור ס"ז


יום עיון בוינגייט