פורום יב'2

תלמידים יקרים,
 
באתר זה אתם יכולים באמצעות הסיסמה שלכם ב - leobaeck.net ליצור דפים ולערוך אותם לפי רצונכם.
 
* קבוצות עבודה:
 
1. "מצוקת המים של ישובי חוף כרמל": דודי, אושרי, מתן, יורה ושמי.
 
2. "יעילותה של הסנגוריה הציבורית": שי ורז.
 
3. "ניצול בני נוער בעבודה": חלי, ליאנה, בר, בולוס ושרון.
 
4. "זיהום סביבתי באזור חיפה והשפעתו על בריאות התושבים" - רותם, פרח, בת-אל ושלומי.
 
5. "זיהום מפעלים באזור חיפה והשפעתו על בריאות התושבים" - תמר, ליאור, רז פרץ, טל ושי.
 
 
 
 
ניסן