Zawody LEGROBOT 2018‎ > ‎Regulaminy‎ > ‎

Regulamin konkurencji TennBot Sumo

opublikowane: 4 sty 2016, 00:01 przez Jaroslaw Kita   [ zaktualizowane 9 cze 2017, 11:41 ]

1. Zasady ogólne

1.1 Zawody składają się z eliminacji oraz finału

1.2 Jeden zespół lub osoba może wystawić kilka robotów TeenBot.

1.3 w eliminacjach roboty będą podzielone na grupy, z których awansowa będą tylko najlepsze do kolejnych etapów rozgrywek,

1.4 W przypadku remisu na miejscach pretendujących do finału, będą prowadzone walki rozstrzygające o przejściu do kolejnego etapu,

1.5 Do finału może przejść tylko 1 robot danego zawodnika,

1.6 Jeżeli zawodnik będzie posiadał więcej niż 1 robota, które będą na liście najlepszych robotów awansujących do finału, zawodnik wybiera spośród nich jednego, który weźmie udział w finale. W miejsce po innych robotach zawodnika, do finału wejdą roboty które były dalej na liście z danej grupy

2. Specyfikacja robotów i ringów do walk

2.1 Maksymalne wymiary i waga robota:

Długość: 12 cm

Szerokość: 10 cm

Wysokość: 12 cm

Waga: do 500 g

2.2 Wymiary robotów będą sprawdzane podczas rejestracji. Dopuszcza się tolerancję wymiarów i wagi na poziomie 1%, czyli:

2.3 Walki będą się toczyły na ringu, które jest czarnym kołem o średnicy 77 cm  z białą obwódką o szerokości 5 cm.

3. Zasady walki

3.1 Walka polega na spychaniu się dwóch robotów tej samej kategorii z ringu,

3,2 Robity są ustawiane naprzeciw siebie na wyznaczonych polach startowych,

3.3 Zawodnicy po ustawieniu robotów na ringu, na znak sędziego uruchamiają roboty i odsuwają się poza wyznaczony obszar (około 0,6 m wokół ringu),

3.4 Każdy robot powinien rozpocząć atak po upływie co najmniej 5 sekund od rozpoczęcia odliczania,

3.5 Jeżeli któryś z robotów ruszy przed upływem 5 sekund, zawodnik otrzymuje ostrzeżenie i runda zostaje powtórzona od nowa.

3.6 Drugie ostrzeżenie oznacza przegraną walkę.

3.7 Robot który jako pierwszy zjedzie lub zostanie zepchnięty z ringu, przegrywa,

3.8 Dotknięcie przez robota obszaru poniżej powierzchni ringu skutkuje przegraniem rundy,

3.9 W przypadku gdy nie będzie można rozstrzygnąć, który z robotów opuścił ring jako pierwszy, walka zostaje powtórzona,

3.10 W przypadku gdy roboty „się zaklinują” a obaj zawodnicy wyrażą zgodę na przerwanie rundy – runda jest powtarzana. Po 4 takich próbach walka kończy się remisem.

3.11 Każda runda nie może trwać dłużej niż 60 sekund, gdy czas zostaje przekroczony następuje powtórzenie rundy.

3.12 Zawodnik który jako pierwszy wygra dwie rundy – zwycięża i otrzymuje 2 punkty.

3.13 Zawodnik, który przegrał otrzymuje 0 punktów.

3.14 W przypadku remisu obaj zawodnicy otrzymują po 1 punkcie.

3.15 Przebieg walk nadzoruje sędzia.

3.16 Do finału awansuje maksymalnie 8 robotów.

3.17 W przypadku liczby robotów poniżej 8, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wyłącznie finału w trybie: każdy robot walczy z każdym.

 

4. Wygrana

4.1 Nagradzane są pierwsze 3 miejsca

4.2 O wgranej decyduje liczba uzyskanych punktów.

4.3 W przypadku zdobycia przez roboty identycznych ilości punktów (dotyczy 3 najwyższych wyników), będą przeprowadzane dodatkowe walki pozwalające na ustalenie zwycięzcy.

 

5. Dodatkowe postanowienia

5.1 Każdy robot musi spełniać zasady Regulaminu Zawodów pod rygorem dyskwalifikacji

5.2 Decyzja sędziego jest ostateczna,

5.3 Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia lub przedstawiciel Organizatora

5.4 W strefie serwisowej udostępniony ring testowy identyczny jak ten, na których rozgrywane będą walki eliminacyjne i finałowe.

5.5 Organizatorzy w przypadku podejrzenia zbytniej lepkości kół robota zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia tzw. test kartki. Negatywny wynik testu kartki (kartka po postawieniu na niej robota, zostanie uniesiona wraz z nim w powietrze) wstrzymuje możliwość startu robota do momentu uzyskania pozytywnego wyniku nie dłużej jednak niż 15 minut.

5.6 Zawodnicy zobowiązani są przystąpienia do walki na czas wyznaczony przez Sędziego,

5.7 W przypadku awarii robota, zawodnikowi/zespołowi przysługuje prawo do 15 min przerwy,

5.8 Nie stawienie się zawodnika/zespołu do walki w ciągu 5 minut na wezwanie sędziego skutkuje oddaniem pojedynku walkowerem,

5.9 Roboty muszą być całkowicie autonomiczne, dopuszczalne jest jedynie startowanie i zatrzymywanie robota za pomocą pilota,

5.10 Próba sterowania i komunikowania się z robotem podczas walk grozi dyskwalifikacją zawodnika/zespołu z wszystkich konkurencji.

5.11 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu nie później jednak niż do 2 tygodni przed Zawodami

Comments