แฟ้มสะสมงาน
นายรุ่งศักดิ์ จิตคง
ปวส.1 สาขาวิชา พืชศาสคร์
ยินดีต้อนรับสู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน