ประวัติส่วนตัว

 
 
      


ดิฉันนางสาว  จันทร์เพ็ญ  พิทักษ์ไพรเลิศ ชื่อเล่น จัน
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ  ไทย  ศาสนา พุทธ 
วันเดือนปีเกิด  29 ธันวาคม  2539 อายุ 20 ปี
ข้าพเจ้าเป็นบุตร คนที่ 6 มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน ชาย 2 หญิง  4
ที่อยู่ปัจจุบัน 158   158 หมู่ 8 ตำบล แม่คะตวน อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์  0618039820
นิสัยส่วนตัว  โกรธง่ายหายเร็ว ไม่ชอบอยู่กับเพื่อนที่เยอะๆ
ชอบสี ชมพู แดง เหลือง
ความใฝ่ฝันอยากเป็น ครู
   
                                                   
Comments