ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ได้แข่งขัน
การทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ที่เชียงราย
งานศิลปหัตถกรรม
ได้แข่งสภานักเรียน  ที่จังหวัด พิจิตร
 
ได้เข้าอบรม
 ที่วัดดอยเกิ้ง อ. แม่สะเรียง  จ. แม่ฮ่องสอน

ได้แข่งขัน

การทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ

ฝึกอบรม
ยาเสพติด
ฝึกอบรม 
ชุมชนอุ่นใจ

แข่งขันกีฬา    

Comments