การฝึกงาน


         การเก็บไข่ต้องเก็บให้ถูกวิธี
      
การตอนหมู
   

ตัดเขี้ยวหมูแรกเกิด
เพื่อป้องการ การกัดนมแม่หมูเมื่อเวลาลูกดูดนม
  
ตัดหางตอนแรกเกิด
เพื่อป้องกันเลือดไหลมาก
 และเพื่อป้องกันการกัดหางกันเองของสุกรจะทำให้เป็นแผลและเกิดการติดเชื้อ

  
การฉีดยาให้หมู
   


Comments