ความถนัดด้านวิชาชีพ      

การต่อกิ่ง มะนาว
ขั้นตอนที่
1 คัดเลือก ต้นต่อ  
2 นำมีดมาผ่ากลางลำต้น 
3 เลือกยอดพันธธุ์ดี 
4 นำมีดมาเฉือนยอดพันธุ์ดี แบบหลุ้มเหลี้ยม หรือ ตัว v
5นำหลอดกาแฟขนาด 0.5 ม  มาสวมที่ต้น
6พันด้วยสก็อตเทป  จากนั้นคุมด้วยถุงพลาสตก ไม่ให้พืชคายน้ำ
 ภาพการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง  
                                                       ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
 

การขยายพันธุ์พืชด้วยการเสียบยอด

                
การปักชำ    


           
                   

 การตอนก                                       
Comments