ความสามารถพิเศษ


 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปี 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน 

                                                       อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน
ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนขึ้น ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกำแพงเพชร
  
เล่นฟุตบอลที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน


ฟุตซอล
เป็นการซ้อมฟุตซอลกับวิทยลัยเทคนิคลำพูนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
การเล่นกีฬาทำให้พวกเรารู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ
                                                     จัดดอกไม้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ปรับปรุงComments