ข้อมูลอาคารสถานที่ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีชื่อภาษาอังกฤษ   Lopburi college of Agriculture and Technologyที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 26  หมู่ที่ 4   ถนน -  ตำบล พัฒนานิคม


           อำเภอ/เขต พัฒนานิคม รหัส 15140โทรศัพท์     โทร.036 - 491370
โทรสาร      โทร. 036 -491375
เว็บไซต์      www.lbeat.ac.th

อีเมล         kasetlopburi04@hotmail.com
เนื้อที่ของสถานศึกษา              500     ไร่     3      งาน    47   ตารางวา
มีอาคารรวมทั้งสิ้น

99

   หลัง     มีห้องทั้งสิ้น

42

ห้อง1.


อาคารเรียนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนเตี้ย


จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

2.


อาคารเรียน 9 ห้องเรียน ใต้ถุนสูงพื้นคอนกรีต (พื้นฐาน)

จำนวน

1

หลัง

9

ห้องต่อเติมชั้นล่าง
3.


อาคารเรียน 4 ห้อง ใต้ถุนเตี้ย


จำนวน

1

หลัง

4

ห้อง

4.


อาคารเรียนคหกรรม เป็นอาคาร


จำนวน

1

หลัง

2

ห้องชั้นเดียว พื้นเทซีเมนต์แบ่งเป็น 2 ห้อง


5.


โรงคหกรรมศาสตร์ ชั้นเดียว พื้นคอนกรีต

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

6.


โรงคหกรรมศาสตร์-ประชุม ชั้นเดียว

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

7.


โรงอาหาร-ประชุม ขนาด 50/30 ม. ชั้นเดียวพื้นซีเมนต์

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

8.


โรงประกอบอาหาร ชั้นเดียวมีห้องเก็บของ

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

9.


โรงฝึกงานช่างเกษตร โรงไม้ชั้นเดียวพื้นคอนกรีต มีประตูเหล็ก

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

10.


โรงฝึกงานช่างเกษตร พื้นซีเมนต์ประตูเหล็กชั้นเดียว

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

11.


โรงฝึกงานช่างเกษตรอาคารชั้นเดียว 5 ห้อง แต่ละห้องมีประตูปิด

จำนวน

1

หลัง

5

ห้อง

12.


โรงไฟฟ้า ฝาทั้งสี่เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ พื้นคอนกรีต

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

13.


โรงไฟฟ้า ฝาไม้ยางประตูเหล็กยืดพื้นคอนกรีต

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

14.


โรงสูบน้ำ พื้นคอนกรีต


จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

15.


โรงสูบน้ำ พื้นคอนกรีต ฝาไม้ ประตูเหล็กยืด

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

16.


โรงสูบน้ำบาดาล ฝาไม้ระแนง หลังคาสังกะสี

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

17.


ถังประปาพร้อมท่อส่ง สูง 12 ม. พื้น 18 ตรม. จุถังน้ำ 6 ถัง

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง


18.

ถังประปาบนเขาน้อยรูปทรงกระบอก ทำด้วยคอนกรีต

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง


เส้นฝ่าศูนย์กลาง ประมาณ 5 ม.19.

เรือนเพาะชำ เรือนไม้ระแนง


จำนวน

-

หลัง

-

ห้อง

20.

เรือนเพาะชำ เรือนไม้ระแนง ก่อปูนด้านล่าง

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

21.

เรือนเพาะชำ เรือนไม้ระแนง ขนาด 10-18 ม.

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

22.

เรือนตากพืช คอนกรีต


จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

23.

ยุ้งฉาง ไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนเตี้ย


จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

24.

คอกไก่ พื้นคอนกรีต หลังคาสังกะสี ฝาไม้

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

25.

คอกไก่ พื้นคอนกรีต หลังคาสังกะสี


จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

26.

คอกไก่ พื้นเทคอนกรีตจำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

27.

คอกสุกรมีห้องสองห้อง พื้นคอนกรีตหลังคาสังกะสี

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

28.

คอกสุกร พื้นคอนกรีตหลังคาสังกะสี

จำนวน

1

หลัง

2

ห้อง

29.

คอกสุกร พื้นคอนกรีตหลังคาสังกะสี

จำนวน

1

หลัง

2

ห้อง

30.

คอกสุกรหลังคามุงกระเบื่อง


จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

31.

คอกวัวโรงไม้ หลังคาสังกะสี


จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

32.

คอกวัวโรงไม้ เป็นไม้เต็งล้อมด้วยไม้และลวด

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

33.

คอกวัวโรงไม้หลังคามุงแฝก


จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

34.

คอกวัวนมและโครีด พื้นปูน หลังคาสังกะสี

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

35.

บ้านพักครู  เป็นไม้ใต้ถุนสูง ชั้น ทรงมะนิลา

จำนวน

5

หลัง

-

ห้อง

36.

บ้านพักรับรอง เป็นไม้ใต้ถุน ทรงมะนิลา

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

37.

บ้านพักครู เป็นไม้ใต้ถุนสูง ชั้น ทรงมะนิลา

จำนวน

2

หลัง

-

ห้อง

38.

บ้านพักครู เป็นไม้ 2 ชั้น ทรงมะนิลา

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

39.

บ้านพักครู เป็นไม้ใต้ถุนสูง ทรงมะนิลา

จำนวน

4

หลัง

-

ห้อง

40.

บ้านพักคนงานเป็นไม้ใต้ถุนเตี้ย


จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

41.

บ้านพักคนงาน เป็นไม้และปูนใต้ถุนเตี้ย ชั้นเดียวทรงมะนิลา

จำนวน

6

หลัง

-

ห้อง

42.

บ้านพักครู ไม้ 2 ชั้น  36 ตร.


จำนวน

9

หลัง

-

ห้อง

43.

บ้านพักครู  38  ตรม. 2 ชั้น


จำนวน

2

หลัง

2

ห้อง

44.

บ้านพักครู (บ้านพักรับรอง) บ้าน 2 ชั้น ทรงสูง 2 ห้องนอนหน้าต่างกระจก

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

45.

บ้านพักครู บ้านชั้นเดียวหน้าต่างกระจก

จำนวน

2

หลัง

-

ห้อง


 


46.


บ้านพักครู บ้านไม้ 2 ชั้น


จำนวน

1

หลัง

2

ห้อง

47.


บ้านพักคนงาน ชนิดห้องแถว 2 ชั้น ใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน

จำนวน

1

หลัง

-

ห้องมีห้องครัวห้องน้ำอยู่ชั้นบน พื้นลาดปูนซีเมนต์


48.


บ้านพักคนงาน ชนิดห้องแถว 2 ชั้น ใต้ถุนสูง ชนิดครอบครัว

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

49.


บ้านทรงไทย เรือนไม้ยกพื้นต้ำ มีห้องขายของ และห้องนั่งเล่น

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

50.


ห้องพักจุได้ 100  คน


จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

51.


หอพักจุได้ 70  คน ชั้น ใต้ถุนโปร่ง พื้นล้างลาดคอนกรีต

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

52.


ห้องพัก 2 ชั้น ใต้ถุนโปร่งเทคอนกรีต

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

53.


ห้องพัก 2 ชั้น ชั้นล่างโปร่งเทคอนกรีต

จำนวน

2

หลัง

-

ห้อง

54.


หอพักเป็นอาคาร 2 ชั้น อยู่ได้ทั้งข้างบน และข้างล้าง จุได้ 70 คน

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

55.


หอพักเป็นอาคาร 2 ชั้น อยู่ได้ทั้งข้างบนและข้างล้าง จุได้ 100 คน

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

56.


อาคารเรียนสัตวบาล กว่าง 15 ม.

จำนวน

1

หลัง

-

ห้องยาว 50 ม. มีห้องทำงานและห้องน้ำในตัว


57.


โรงเก็บเครื่องมือทุ่นแรง อาคารชั้นเดียว พื้นคอนกรีต

จำนวน

1

หลัง

-

ห้องหลังคามุงกระเบื่อง
58.


อ่างเก็บน้ำ ขนาด 100-100 ม. ลึก  1  ม.

จำนวน

1

อ่าง59.


โรงเก็บรถยนต์ พื้นเทคอนกรีต หลังคามุงสังกะสีขนาด 10 - 15 ม.

จำนวน

1

หลัง

-

ห้อง

60.


โรงเก็บรถยนต์ พื้นเทคอนกรีตหลังคามุงสังกะสี ห้องเก็บเครื่องมือ

จำนวน

1

หลัง

7

ห้อง

61.


อาคารทำการ ชั้นเดียวขนาด 20-  8  ม. หลังคามุ่งฝาเซลไลกรีต

จำนวน

1

หลัง

7

ห้อง

62.


อาคารพลศึกษา ชั้นครึ่งฝาผนังก่ออิฐฉาบปูนหลังคามุงกระเบื่อง

จำนวน

1

หลัง

-

ห้องลอนคู่ขาว
63.


บ้านพักครู  2  ชั้น ใต้ถุนโล่ง


จำนวน

2

หลัง

-

ห้อง

64.


บ้านพักครู  2  ชั้น ใต้ถุนโล่ง


จำนวน

6

หลัง

-

ห้อง

65.


บ้านพักครู  2  ชั้น ใต้ถุนโล่ง


จำนวน

6

หลัง

-

ห้อง
4.3


อื่น ๆ เช่น สีประจำวิทยาลัย ต้นไม้ สัญลักษณ์ เพลงของสถานศึกษา


 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  224k v. 1 15 Mar 2015, 02:00 Lopburi College of Agricultural and Technology
Comments