LÄXHJÄLPEN I RINKEBYSKOLAN
Läsåret 2015/2016

"Läxhjälparna har verkligen höjt mitt självförtroende, gett mig fler vänner, högre betyg
och även gett mig lust om att studera vidare på högskola."
- elev på LäxhjälpenTACK FAMILJEBOSTÄDER!
Tack vare finansiering från er kan vi bedriva Läxhjälpsprogrammet där det behövs som allra mest. 
Programmet nådde under läsåret 2015/2016 drygt 1300 högstadieelever som, när de börjar på Läxhjälpen, saknar godkänt betyg i ett eller flera kärnämnen. Med läxhjälparnas stöd får de förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential.

Stort tack för ert viktiga stöd - utan er, ingen Läxhjälp!


OM SKOLAN.
Rinkebyskolan ligger i Stockholm.
Antal elever på Läxhjälpen: 60
Läsåret 2015/2016 var gymnasiebehörigheten i skolan: 40,7 %, jämfört med rikssnittet på 83,1 %.

100% av våra samarbetsskolor 
har sett positiva effekter hos de elever 
som har gått på Läxhjälpen. 

"Eleverna säger själva att de får hjälp och sitter gärna kvar på skolan för att vänta på läxhjälpen. De kommer även och ber om uppgifter till läxhjälpen. Fler läxor lämnas in av de elever som går på läxhjälpen, detta leder inte bara till högre måluppfyllelse utan även till att eleverna känner sig väldigt nöjda med sin insats."
Skolkontakt på en av våra samarbetsskolor

RinkebyskolanOM OSS.
Ladda ner vår senaste verksamhetsberättelse genom att klicka på bilden nedan.
http://laxhjalpen.se/wp-content/uploads/2015/09/L%C3%A4xhj%C3%A4lpen_verksamhetsber%C3%A4ttelse_2014_2015_HR_151118.pdf

BETYGSRESULTAT LÄSÅRET 15/16.
Varje år samlar vi in betygen för våra elever för att kunna mäta utvecklingen och ständigt förbättra våra metoder. Statistiken baseras på slutbetygen den 18 juni. Inför höstterminen 2016 kan fler elever ha uppnått behörighet efter prövning av slutbetygen t.ex. genom sommarskola.

Insamlingen av betygen som redovisas nedan har skett i samarbete med ett forskningsprojekt på Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet, vilket höjer tillförlitligheten på våra resultat. Studien undersöker hur vår unika läxhjälp påverkar elevernas studieresultat: "En effektstudie av läxhjälp för elever med risk att inte nå målen". Läs mer om forskningsprojektet här.

Just i Rinkebyskolan ser betygsresultatet för läsåret 2015/2016 ut såhär:

GYMNASIEBEHÖRIGHET ÅK 9.
54 % av eleverna som deltog på Läxhjälpen i Rinkebyskolan är nu behöriga till nationellt program på gymnasiet. Detta kan jämföras med att av skolans övriga högstadieelever, som inte deltog på Läxhjälpen, är endast 25 % behöriga till nationellt program på gymnasiet. 

För hela verksamheten ser resultaten ut såhär: 


GRAFEN VISAR att gymnasiebehörigheten för Läxhjälpens elever har ökat med 25 procentenheter, vilket är 14 procentenheter mer än för de elever som inte deltog på Läxhjälpen. 

HÖJNING AV MERITVÄRDET.
21 poäng i snitt, höjde sig varje elev som deltog på Läxhjälpen med under läsåret. Våra elever på Rinkebyskolan slutade vårterminen 2016 med, i snitt, 172 meritpoäng. Detta kan jämföras med att skolans övriga högstadieelever som inte deltog på Läxhjälpen, slutade vårterminen 2016 med 85 meritpoäng i snitt. ELEVUTVÄRDERING LÄSÅRET 15/16.
Varje termin genomför vi en anonym elevutvärdering, där eleverna själva får berätta vad de tycker om Läxhjälpen, vad de har lärt sig och hur vi kan bli bättre. Här presenteras ett axplock av citat och resultat från årets utvärdering.

83 % av eleverna uppger att de har fått bättre studieteknik genom Läxhjälpen
64 % av eleverna uppger att de har fått ökat självförtroende
86 % av eleverna uppger att de har fått ökad lust att studera vidare
86 % av eleverna är nöjda med läxhjälparnas insats

>> MATEMATIK, SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK är de ämnen som flest elever upplever ha höjt sig i. 

På frågan vad eleverna som går Läxhjälpsprogrammet nu skulle tipsa de som ska börja nästa termin om, sa en elev såhär: 
"Börja på läxhjälpen, för att dom lär ut på ett bra sätt och jag har höjt mina betyg så att jag kommer in på mitt gymnasieval och får min framtid som jag vill ha den. Detta är en riktigt bra chans för dig som vill ha högre betyg och som vill plugga vidare!"

En annan elev sa såhär, om Läxhjälpen som helhet:
"Det bästa har varit hur jag har fått hjälp med mina uppgifter, jag har fått bättre studieteknik. Mina betyg har höjts! Läxhjälpen har hjälpt mig så mycket. Den har gjort så jag har lyckats med att nå mina mål."


"Jag får det stöd och den hjälp jag behöver, jag har förbättrat min studieteknik och höjt mina betyg. Jag känner mig inte lika stressad med plugget, för jag vet att jag har Läxhjälpen!"
- elev på Läxhjälpsprogrammet, VT 16


Comments