STIFTELSEN LÄXHJÄLPEN
RINKEBYSKOLAN
Läsåret 2016/2017

"Det bästa med Läxhjälpen är att mitt självförtroende har blivit bättre, 
man får bra hjälp när man behöver och jag har höjt mitt betyg i flera ämnen. 
Jag har även ökat min lust att studera vidare på universitetet!"
- elev på Läxhjälpen

TACK HSB & FAMILJEBOSTÄDER!
Tack vare finansiering från er kan vi bedriva Läxhjälpsprogrammet där det behövs som allra mest. Programmet nådde under läsåret 2016/2017 drygt 1500 högstadieelever som, när de börjar på Läxhjälpen, saknar godkänt betyg i ett eller flera kärnämnen. Med läxhjälparnas stöd får de förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential.

Stort tack för ert viktiga stöd - utan er, ingen Läxhjälp!

OM SKOLAN.
Rinkebyskolan ligger i Stockholm.
Antal elever på Läxhjälpen: 75
Läsåret 2016/2017 var gymnasiebehörigheten i skolan: 38 %, jämfört med rikssnittet på 82,5 %.

RinkebyskolanVAD SÄGER SKOLORNA?


"Det är ett otroligt privilegium för elever på en skola att ha läxhjälpen som samarbetspartner. Fantastiskt bra!"

"Läxhjälpen är proffsiga och smidiga att ha med att göra. En pålitlighet, vilket underlättar samarbetet."

OM OSS.
Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som, med stöd av näringslivet, bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Eleverna går i åk 8 och 9, som vid start på Läxhjälpen saknar godkänt betyg i ett eller flera kärnämnen. Lärarna väljer ut elever med svaga betyg som löper stor risk att inte komma in på gymnasiet. Anledningarna till detta kan variera - skolk, språksvårigheter, bristande stöd hemifrån, koncentrationsproblem, trångboddhet är bara några - men gemensamt är att de alla behöver extra stöd för att klara skolan

Vill du lära dig mer om oss? 
Ladda ner verksamhetsberättelsen för läsåret 2015/2016 genom att klicka på bilden nedan, verksamhetsberättelsen för läsåret 2016/2017 är klar inom kort.
http://laxhjalpen.se/wp-content/uploads/2016/12/La%CC%88xhja%CC%88lpen_verksamhetsbera%CC%88ttelse_2015_2016.pdf

BETYGSRESULTAT LÄSÅRET 16/17.
Varje år samlar vi in betygen för våra elever för att kunna mäta utvecklingen och ständigt förbättra våra metoder. Statistiken baseras på slutbetygen för vårterminen 2017. Inför höstterminen 2017 kan fler elever ha uppnått behörighet efter prövning av slutbetygen t.ex. genom sommarskola. 
De elever som inte nådde behörighet börjar oftast på introduktionsprogrammet.

Insamlingen av betygen som redovisas nedan har skett genom samarbete med respektive huvudman för skolorna. 

Just för Rinkebyskolan ser resultaten ut såhär:

GYMNASIEBEHÖRIGHET ÅK 9.
63 % av eleverna i årskurs 9 som deltog på Läxhjälpen är nu behöriga till nationellt program på gymnasiet, elever som vid start på Läxhjälpsprogrammet saknade behörighet. 

Våra elever i årskurs 9 slutade vårterminen 2017 med, i snitt, 217 meritpoäng

>> Sammanlagt höjde sig våra elever i årskurs 9  i snitt med 47 poäng.

ELEVUTVÄRDERING LÄSÅRET 16/17.
Varje termin genomför vi en anonym elevutvärdering, där eleverna själva får berätta vad de tycker om Läxhjälpen, vad de har lärt sig och hur vi kan bli bättre. Här presenteras ett axplock av citat och resultat från årets utvärdering.

87 % av eleverna uppger att de har fått bättre studieteknik genom Läxhjälpen
84 % av eleverna uppger att de har fått ökat självförtroende
87 % av eleverna uppger att de har fått ökad lust att studera vidare
87 % av eleverna uppger att de är nöjda med läxhjälparnas bemötande
90 % av eleverna uppger att de är nöjda med hur läxhjälparna hjälpt dem i deras studier

>> Matematik, svenska och svenska som andraspråk är de ämnen som flest elever upplever ha höjt sig i. 

På frågan vad eleverna som går Läxhjälpsprogrammet nu skulle tipsa de som ska börja nästa termin om, sa en elev såhär: 
"Om du har svårt att koncentrera dig hemma, behöver hjälp med studietekniker eller vill höja dina betyg, börja på Läxhjälpen! Ta vara på tiden. Det här är en bra chans för dig som vill plugga vidare!"

En annan elev sa såhär, om Läxhjälpen som helhet:
"Det bästa med Läxhjälpen är att få lära känna nya personer, få nya vänner och bättre självförtroende vilket gör att jag känner mig mer säker! Jag är också så tacksam över all hjälp jag har fått."


"Det bästa med Läxhjälpen är att jag har en större chans att höja mina betyg när jag är här för jag har hittat andra studietekniker och blir mer positivt inspirerad av läxhjälparna. "
- elev på Läxhjälpsprogrammet, VT 17


PRESSRUM.
Läs om oss i media. Klicka på bilden nedan för att komma till vårt pressrum hos Cision.

http://news.cision.com/se/stiftelsen-laxhjalpen
Comments