En aquest web es recullen diversos materials sobre literatura universal, que desenvolupen la programació d’aquesta assignatura de segon de batxillerat establerta per les universitats valencianes. Per a cada tema de la programació, a més del tema específic redactat amb la bibliografia corresponent, hi ha una selecció de textos dels autors que s’hi estudien, una altra de comentaris de diversos crítics, els comentaris que jo mateix he publicat en el bloc de la serp blanca i, finalment, una tria d’enllaços.

Als temes de la programació oficial, n’hi he afegit un altre, Altres autors i altres temes, en què s’inclouen autors, temes i moviments literaris que no apareixen tractats en la programació oficial. Per aquest costat, el web s’ampliarà considerablement i dedicarà una atenció especial a la literatura catalana.