Vad ska du kunna?

Exempel på muntlig interaktion kurs C

Exempel på muntlig produktion kurs C

Exempel på hörförståelse kurs C

Exempel på läsförståelse kurs C

Exempel på läsförståelse kurs C




Kursplanen

Titta på presentationen om Studieväg tre och kursplanen för C- och D-kursen!
http://prezi.com/wqicxs0odn21/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Här kan du läsa om vilka moment som du ska träna på i Kurs C och  D.

I varje kurs finns en kunskapskarta (cirkel). Kunskapskartan fyller läraren i när du har uppfyllt kraven för ett moment. När hela cirkeln är ifylld är du klar med din kurs.

Kunskapskarta för Kurs D

Här kan du läsa om de olika delarna i kunskapskartan!


Kunskapskrav för kurs C

Infoga dokument!!


Läs kursplanen för SFI