ติดต่อเรา


                        โรงเรียนลำสนธิวิทยา เลขที่ 439 ม.1 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190

โทร.036-689-836

Facebook  : newslamsonthiwit E-Mail : admin@lamsonthiwit.ac.th
Comments