ประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้สู่การบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลาง

โพสต์18 ก.ย. 2561 00:57โดยadmin lamsonthiwit
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนลำสนธิวิทยา  เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้สู่การบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลาง พร้อมรับมอบเกียรติบัตรและป้ายอัตลักษณ์ชุมชนหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง ระดับภาค โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชลสิทธิ์ โรงแรมเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Comments