ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด

โพสต์17 ก.ย. 2561 21:41โดยadmin lamsonthiwit
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำสนธิวิทยา จำนวน 30 คน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ " ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด" ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Comments