มีบุคลิกภาพและวาทศิลป์อย่างไร....ให้ประสบความสำเร็จ

โพสต์13 ก.ค. 2560 20:31โดยadmin lamsonthiwit   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 20:42 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาความรู้สู่น้อง "มีบุคลิกภาพและวาทศิลป์อย่างไร.....ให้ประสบความสำเร็จ" ให้กับโรงเรียนลำสนธิ โดยสิบเอก ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพและการพูดให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

Comments