ประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้สู่การบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลาง

โพสต์18 ก.ย. 2561 00:57โดยadmin lamsonthiwit

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนลำสนธิวิทยา  เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้สู่การบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลาง พร้อมรับมอบเกียรติบัตรและป้ายอัตลักษณ์ชุมชนหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง ระดับภาค โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชลสิทธิ์ โรงแรมเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด

โพสต์17 ก.ย. 2561 21:41โดยadmin lamsonthiwit

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำสนธิวิทยา จำนวน 30 คน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ " ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด" ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเวทีและประชาคมจากหลักสูตรต่อเนื่อง สู่เรื่องงานอาชีพ

โพสต์17 ก.ย. 2561 21:01โดยadmin lamsonthiwit   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2561 21:36 ]

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนลำสนธิวิทยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการและรับมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรในงานกิจกรรมเวทีและประชาคมจากหลักสูตรต่อเนื่อง สู่เรื่องงานอาชีพ  ณ ห้องประชุมโกษาเหล็ก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี


มีบุคลิกภาพและวาทศิลป์อย่างไร....ให้ประสบความสำเร็จ

โพสต์13 ก.ค. 2560 20:31โดยadmin lamsonthiwit   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 20:42 ]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาความรู้สู่น้อง "มีบุคลิกภาพและวาทศิลป์อย่างไร.....ให้ประสบความสำเร็จ" ให้กับโรงเรียนลำสนธิ โดยสิบเอก ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพและการพูดให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โพสต์28 พ.ย. 2559 01:37โดยadmin lamsonthiwit   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2559 01:43 ]

คณะศิษย์เก่าโรงเรียนหนองรีวิทยาและโรงเรียนลำสนธิวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา สหกรณ์โคนมหนองรี ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่า พี่ช่วยน้อง...เพื่อกองดุริยางค์ เพื่อหาเงินจัดหาเครื่องดนตรีวงค์ดุริยางค์ ให้นักเรียนโรงเรียนลำสนธิวิทยา ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา โดยจำนวนเงินที่ได้ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ จำนวน 257,299 บาท

กิจกรรมวันวชิราวุธ

โพสต์28 พ.ย. 2559 01:22โดยadmin lamsonthiwit   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2559 01:45 ]

เนื่องในวันวชิราวุธ หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในการที่พระองค์ท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกองเสือป่าและลูกเสือไทย

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์28 พ.ย. 2559 01:13โดยadmin lamsonthiwit

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนจัดหาเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ปี 2560

โพสต์28 พ.ย. 2559 01:05โดยadmin lamsonthiwit

โรงเรียนลำสนธิวิทยา นำนักเรียน คณะครู และผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ประจำปี 2560 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ณ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

นักเรียนคัดแยกขยะ

โพสต์22 พ.ย. 2559 01:49โดยadmin lamsonthiwit

นักเรียนฝึกทักษะการคัดแยกขยะแต่ละประเภทโดยมีท่านผู้อำนวยการให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทโดยหมุนเวียนกันในแต่ละชั้นเรียนในทุกวัน

กิจกรรมรวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง

โพสต์22 พ.ย. 2559 01:47โดยadmin lamsonthiwit

กิจกรรมการทำความดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมพลอดุลยเดช เพื่อสืบสานปณิธาน โดยปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้
1.ร่วมร้องเพลงชาติร่วมกัน
2.การทำความดีด้วยกาย
3.การทำความดีด้วยวาจา
4.การทำความดีด้วยใจ
5.การปลูกต้นไม้ของพ่อ(ต้นราชพฤกษ์)

1-10 of 44