Atenció a la diversitat

 

Recursos

Grups flexibles de llengua catalana de 1r a 4t 

 

 

Grups flexibles de matemàtiques de 1r a 4t

 

 

Reforç en petit grup de castellà de 2n a 4tGrups flexibles de castellà a 1r


 

Grups flexibles d'anglès  a 4t
Reforç en petit grup de socials a 3r i 4t

 

Seguiment psicopedagògic als alumnes amb NEE/ Programnes individualitzats

 

 

Seguiment psicopedagògics als alumnes amb situacions que ho requereixin

 

 

Aula Pràctica / Plans de diversificació curricular