Atenció a la diversitat


Recursos

Grups flexibles de llengua catalana de 1r a 4t  d'ESO

 

 

Grups flexibles de matemàtiques de 1r a 4t d'ESO

 

 
Grups flexibles de llengua castellana a  2n i 3r  d'ESO


 

Grups flexibles de llengua anglesa a 3r i 4t d'ESO


Tecnologia en llengua anglesa a 1r i 2n d'ESO


 

Seguiment psicopedagògic als alumnes amb NEE/ Programnes individualitzats

 

 

Seguiment psicopedagògics als alumnes amb situacions que ho requereixin

 

 

Aula Pràctica / Plans de diversificació curricular