Matèries

            Els nois i les noies han d'adquirir les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar.  Han de desenvolupar els coneixements, les capacitats, les habilitats i les actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris i mobilitzar tots els recursos personals (saber actuar) per esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment. Han de ser competents en la societat.

 

MATÈRIES LOE

CICM CS

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua estrangera (anglès)

Coneixement del medi natural, social i cultural

Educació artística: Visual i plàstica. Música i dansa

Educació física

Matemàtiques

Religió

Tutoria


 Realització, com a mínim, d'un Projecte Interdisciplinari per cicle. 

  
 
 
Complementàries

CI

CM

CS

Taller de Matemàtiques

Taller de Matemàtiques

Taller de Matemàtiques

Informàtica

Informàtica

Informàtica

Taller de Lectura

Taller de Lectura

Taller de Lectura

Taller de Llengua

Taller d’Experiències

Taller d’Experiències

Talk and learn

Talk and learn

Talk and learn

 
 
 
Comments