Pla de convivència

·        S'ha actualitzat el protocol d'actuacions davant l'incompliment de les normes per part del alumnes.

 

·        Prioritzant:

- Actuació consensuada i compartida per part de tot el professorat.

- Actuació coherent i graduada en funció del nivell.

- Informació als pares.

 

·        S'ha posat en marxa el full de reflexió per tota la primària.

  

                                CI                               

CM
CS
 
  

 

Comments