ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 

วิดีโอ YouTube


ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนลำดวนพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นหน่วยงานการเรียนเคลื่อนที่ตั้งขึ้นเมื่อ 20 พฤษภาคม  2528  กรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนกระสังพิทยาคม ดูแลและจัดครู-อาจารย์เดินทางมาทำการสอนโดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 25 คน ใช้ศาลาวัดบ้านลำดวนเป็นสถานที่เรียน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เมื่อวันที่13  กุมภาพันธ์  2528 และตั้งชื่อว่า  “ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม ”  โดยมีนายบุญช่วย  บุญภานุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคมรักษาการ ในตำแหน่งผู้บริหาร  ในปี พ.ศ. 2529   กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย  ฑีรฆวานิช  เป็นครูใหญ่  และโรงเรียนลำดวนพิทยาคมเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมา  ปัจจุบันโรงเรียนลำดวนพิทยาคม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  11  ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์       เปิดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6  โดยมี นายมานพ    สัมมาวรกิจ   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลแผนที่ ©2016 Google
แผนที่
ดาวเทียม
ข้อมูลแผนที่ ©2016 Google
แผนที่
ดาวเทียม